03 tra 2014

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OBJAVIO JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU

Predmet ovog Javnog natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja projekata povećanja energetske učinkovitosti u postojećim nestambenim zgradama te projekata građenja novih niskoenergetskih nestambenih zgrada.

Predmet Natječaja ne mogu biti zgrade koje su namijenjene za daljnju prodaju ili iznajmljivanje.

Predmet Natječaja može biti građenje novih nestambenih zgrada samo ukoliko su one energetskog razreda A.

Potencijalni prijavitelji su: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove (korisnici proračunskih sredstava), trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnici).

Opravdani troškovi:
1. troškovi građenja i energetske obnove višestambenih zgrada (grupe mjera EnU – izvođenje radova)
2. stručni nadzor

Fond će po ovom Natječaju dodjeljivati sredstva pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i javnim ustanovama (korisnicima proračunskih sredstava) u iznosu:

1. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o:
– korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi,
– korisnicima koji se nalaze na području prve skupine otoka,
– korisnicima koji se nalaze na zaštićenim djelovima prirode,
– prvoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave (vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75% prosjeka RH) i
– u prvoj skupini jedinica lokalne samouprave (vrijednost indeksa razvijenosti manja od 50% prosjeka RH),

2. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti investicije ukoliko se radi o:
– korisinicima koji se nalaze na području druge skupine otoka,
– korisinicima koji se nalaze na brdsko-planinskom području,
– drugoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave (vrijednost indeksa razvijenosti između 75% i 100% prosjeka RH),
– drugoj skupini jedinica lokalne samouprave (vrijednost indeksa razvijenosti između 50% i 75% prosjeka RH), i

3. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se korisnici sredstava nalaze na ostalim područjima.

Fond će po ovom Natječaju dodjeljivati sredstva subvencije trgovačkim društvima i fizičkim osobama (obrtnicima) u iznosu:

1. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze:
– na području posebne državne skrbi,
– području prve skupine otoka,
– na zaštićenim dijelovima prirode,

2. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze:
– na području druge skupine otoka,
– na brdsko-planinskom području,

3. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se projekti provode odnosno korisnici sredstava nalaze na ostalim područjima, sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda.

Ukupno raspoloživi iznos sredstava Fonda po ovom Natječaju iznosi 25.000.000,00 kn.

Sredstva Fonda ne mogu iznositi više od 1.400.000,00 kuna po ponudi podnesenoj na ovaj Natječaj.

Trgovačkim društvima i obrtnicima sredstva Fonda dodjeljivat će se sukladno Programu za financiranje i sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije sredstvima koja se smatraju potporama male vrijednosti.

Rok za dostavu ponuda na Natječaj je do 20. svibnja 2014. godine.

Natječajna dokumentacija i pripadajući obrasci dostupni su ovdje.

Za više informacija obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, te na broj telefona 048/621 978 i e-mail adresu: [email protected]

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci