03 tra 2014

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OBJAVIO JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE ENERGETSKIH PREGLEDA JAVNE RASVJETE

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja provedbe energetskih pregleda javne rasvjete u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Potencijalni prijavitelji su: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pod opravdanim troškovima provedbe energetskog pregleda javne rasvjete podrazumijevaju se troškovi provedbe energetskog pregleda i izrade izvješća o provedenom energetskom pregledu javne rasvjete.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu:

1. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja za provedbu energetskih pregleda javne rasvjete ukoliko se radi o:
– korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi,
– korisnicima koji se nalaze na području prve skupine otoka,
– korisnicima koji se nalaze na zaštićenim djelovima prirode,
– prvoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave (vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75% prosjeka RH) i
– u prvoj skupini jedinica lokalne samouprave (vrijednost indeksa razvijenosti manja od 50% prosjeka RH),

2. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja za provedbu energetskih pregleda javne rasvjete ukoliko se radi o:
– korisinicima koji se nalaze na području druge skupine otoka,
– korisinicima koji se nalaze na brdsko-planinskom području,
– drugoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave (vrijednost indeksa razvijenosti između 75% i 100% prosjeka RH),
– drugoj skupini jedinica lokalne samouprave (vrijednost indeksa razvijenosti između 50% i 75% prosjeka RH), i

3. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja za provedbu energetskih pregleda javne rasvjete ukoliko se korisnici sredstava nalaze na ostalim područjima.

Sredstva Fonda ne mogu iznositi više od 50.000,00 kuna po ponudi podnesenoj na ovaj Javni poziv.

Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 1.000.000,00 kn.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine (31.12.2014.) ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Natječajna dokumentacija i pripadajući obrasci dostupni su ovdje.

Za više informacija obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, te na broj telefona 048/621 978 i e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci