B-Light – Beneficiary Light Grant Shema

Korisnik projekta: HAMAG BICRO
Vrijednost projekta: 12.515.377,40 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Partner
Trajanje projekta: od 01. veljače 2017. do 30. travnja 2023. godine
Status projekta: Proveden

Beneficiary Light Grant Shema je shema dodjele bespovratnih sredstava kojima se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska-Hrvatska u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020.

Svaki Light projekt se treba sastojati od najmanje jednog Light partnera s obje strane granice. Svaki Light partner treba biti registriran ili imati podružnicu tvrtke unutar područja definiranog programom. Light Partneri trebaju pripadati kategoriji malih i i srednje velikih poduzeća (MSP) kako je propisano u prilogu 1. uredbe Komisije 651/2014/EU.

Minimalan oblik suradnje na Light Projektu je razvoj zajedničke tehnologije, usluge ili proizvoda nastalih povezivanjem Light Partnera koji djeluju na različitim stranama granice, a radi uspostave nove opskrbne mreže i/ili zajedničkog nastupa na novim tržištima.

Light partneri su MSP korisnici odabrani kroz otvorene natječaje (Light Concepts i Light Project Proposals).

Maksimalni udio prihvatljivog troška, koji se može koristiti iz B Light Grant Sheme je 75%, a ostatak iznosa nadopunjavaju sami Light partneri.


Najniži i najviši iznos Light projekta po Light korisniku za četvrti Poziv:

Za Light korisnika Ukupni prihvatljiv trošak (100%) Najviša subvencija EFRR-a (75%)
Najviši iznos 40.000 EUR 30.000 EUR
Najniži iznos 160.000 EUR 120.000 EUR

Najniži i najviši iznos Light projekta po Light korisniku za prvi, drugi i treći Poziv:

Za Light korisnika Ukupni prihvatljiv trošak (100%) Najviša subvencija EFRR-a (75%)
Najviši iznos 40.000 EUR 30.000 EUR
Najniži iznos 180.000 EUR 135.000 EUR

Prijava projekata i pronalazak partnera vrši se pomoću web platforme B Light projekta.

Grant Shema B LIGHT

Tko se može prijaviti?

Prijava projektnih prijedloga i odabir

Kako pronaći projektnog partnera

O programu

Prezentacija Programa B Light 03.04.2019.

Prezentacija Programa B LIght 30.11.2020

 


Dokumenti četvrtog Poziva:


Dokumenti prvog, drugog i trećeg Poziva:


HUHR program logici HR ispod teksta

“Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.”


POVEZANE OBJAVE:

 

Print Friendly, PDF & Email