07 svi 2018

ODRŽANA DRUGA „B LIGHT“ KONFERENCIJA

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u Mađarskoj je održala svečanu konferenciju projekta „B Light“, povodom otvaranja drugog kruga natječaja. Konferenciju je otvorio Boris Guina, zamjenik predsjednika Uprave HAMAG-BICRO-a, zajedno s visokim mađarskim i hrvatskim predstavnicima.

Nakon uvodnog dijela, poduzetnici su imali priliku čuti kako kvalitetno pripremiti projektnu prijavu, dok je popodnevni dio bio rezerviran za „jedan na jedan“ (B2B) sastanke.

Drugi krug natječaja za dostavu projektnih prijedloga Light Concept otvoren je od 17. travnja do 18. lipnja 2018. godine, a poduzetnicima je na raspolaganju ukupno 3.050.000,00 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Projekti će se odabrati putem dva selekcijska koraka. Svi projektni prijedlozi odobreni u prvom koraku (Light Concept) ulaze u drugi korak (Light Project Proposal).

Obrazac za prijavu Light Concept i svi ostali dokumenti mogu se preuzeti na službenoj stranici projekta “B Light”. Popunjeni obrazac Light Concept učitava se elektronski preko „B Light“ web platforme.
Detaljan opis natječaja, uključujući prihvatljiva područja, uvjete i pravila za prijavu te informacije o selekcijskom procesu, nalazi se u Uputama za prijavitelje (Guidelines for Applicants).

„B Light“ shema je projekt kojim se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska-Hrvatska u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020. Projekt provodi HAMAG-BICRO kao glavni korisnik te sedam regionalnih (županijskih) razvojnih agencija s programskog područja Mađarska-Hrvatska.

Margareta Aničić

 

 

 

HUHR program logici HR ispod teksta

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci