18 lis 2017

VEC Sharing

VEC Sharing

Projekt „VEC Sharing“ odnosno „Cross-border Vocational Education Capacity Sharing“ je odobren za financiranje u okviru Prvog poziva za dostavu projektnih prijedloga INTERREG V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. (EFRR).

Vodeći partner je Obrtnička škola Koprivnica.

Projektni partneri su Kolping János Nagyváthy osnovna, srednja tehnička i obrtnička škola iz Csurga, Kolping katolička osnovna i srednja tehnička škola iz Nagybajoma, Srednja škola Stjepana Sulimanca iz Pitomače i „PORA“ KKŽ.

Trajanje projekta je 16 mjeseci; od 01.10.2017. – 31.01.2019.

Ukupna vrijednost projekta je 243.545,00 EUR.

Sufinanciranje od strane EU je 85%.

Cilj projekta je unapređenje sposobnosti i znanja učenika i profesora kroz međusobnu razmjenu znanja s kolegama iz prekograničnog područja, za zanimanja zavarivač, kuhar, pekar, slastičar i poljoprivrednik.

Projektne aktivnosti uključuju razmjenu učenika odnosno stručnu praksu za zanimanja zavarivač, kuhar, pekar, slastičar i poljoprivrednik; izradu stručnih programa za navedenu praksu; nabavu potrebne opreme; istraživanje tržišta rada za navedena zanimanja u prekograničnom području, izrada zajedničke trojezične kuharice te zajednička sportska događanja i izložbe.

Očekivani rezultati nakon završetka projekta su održane tjedne i dvotjedne stručne prakse za zanimanja zavarivač, kuhar, pekar, slastičar i poljoprivrednik za učenike svih škola uključenih u projekt, izrađen zajednički stručni program prakse, izrađena analiza tržišta rada za pet zanimanja u navedenom području, organizirana zajednička događanja.

Ova publikacija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije.

Za sadržaj ovog materijala isključivo je odgovorna “PORA” KKŽ i on ne može ni pod kojim okolnostima odražavati stajalište Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.

Za više informacija o Programu www.huhr-cbc.com


POVEZANE OBJAVE:

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci