16 lis 2017

PRIJAVLJEN PROJEKT „SVI U ŠKOLI, SVI PRI STOLU 2“ KOJIM ĆE SE OSIGURATI ŠKOLSKA PREHRANA ZA 822 UČENIKA

Koprivničko-križevačka županija, kao prijavitelj, u suradnji s „POROM“ KKŽ i 18 osnovnih škola kojima je Županija osnivač, prijavila je projekt pod nazivom „Svi u školi, svi pri stolu 2“....

[ Pročitaj više... ]
16 lis 2017

„PORA“ KKŽ ODRŽALA RADNI SASTANAK S PREDSTAVNICIMA OPĆINE RASINJA

Dana 16. listopada 2017. godine „PORA“ KKŽ održala je radni sastanak s predstavnicima Općine Rasinja u okviru provedbe projekta „Jačanje kapaciteta dionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u...

[ Pročitaj više... ]
16 lis 2017

U CSURGU POČETNOM KONFERENCIJOM SVEČANO OBILJEŽEN POČETAK PROJEKTA CHEC – CROATIAN-HUNGARIAN EDUCATIONAL COOPERATION

U petak, 13. listopada 2017. godine u Csurgu je održana početna konferencija projekta CHEC – Croatian-Hungarian Educational Cooperation. Konferencijom je i formalno započela provedba projekta koji će trajati 16...

[ Pročitaj više... ]
16 lis 2017

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE M04 „ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU“, PODMJERE 4.3. „POTPORA ZA ULAGANJA U INFRASTRUKTURU VEZANO UZ RAZVOJ, MODERNIZACIJU I PRILAGODBU POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA“

Obavještavamo sve zainteresirane da je u Narodnim novinama broj 101/2017 objavljen Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.3. „Potpora za...

[ Pročitaj više... ]