31 lis 2013

ODRŽANA TRODNEVNA EDUKACIJA U OKVIRU POTPOGRAMA V. ZA PREDSTAVNIKE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE TE INSTITUCIJE S PODRUČJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

U okviru Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, PORA Razvojna...

[ Pročitaj više... ]
31 lis 2013

NAJAVA TRODNEVNE RADIONICE „VJEŠTINE UPRAVLJANJA PROJEKTOM – PROJECT CYCLE MANAGEMENT” ZA ČLANOVE LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

U okviru Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, PORA Razvojna...

[ Pročitaj više... ]
30 lis 2013

POZIV NA 2. INFORMATIVNI SEMINAR „POBOLJŠANJE POSLOVNE KONKURENTNOSTI PUTEM ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA“ NA 16. OBRTNIČKOM I GOSPODARSKOM SAJMU KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Pozivamo Vas na 2. Informativni seminar „Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja” u okviru provedbe projekta „e-Poslovanje” Ministarstva poduzetništva i obrta koji će se održati u okviru 16. Obrtničkog...

[ Pročitaj više... ]
29 lis 2013

NAJAVA RADIONICE „JAVNA NABAVA U KONTEKSTU KORIŠTENJA EU FONDOVA (PRAG I NACIONALNO ZAKONODAVSTVO)” U OKVIRU POTPOGRAMA V.

PORA Razvojna agencija kao regionalni koordinator za područje Koprivničko-križevačke županije temeljem provedbe aktivnosti u okviru Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu...

[ Pročitaj više... ]
28 lis 2013

USPJEŠNO ODRŽANA JEDNODNEVNA RADIONICU U OKVIRU PROVEDBE PROJEKTA EU COMPASS 2 U VARAŽDINU

Hrvatska Gospodarska Komora Županijska Komora Varaždin u okviru provedbe projekta EU Compass 2 je održala u petak, 25. listopada 2013. godine u Varaždinu u prostoru komore jednodnevnu radionicu za...

[ Pročitaj više... ]
22 lis 2013

NAJAVA TRODNEVNE RADIONICE „VJEŠTINE UPRAVLJANJA PROJEKTOM – PROJECT CYCLE MANAGEMENT“ ZA PREDSTAVNIKE JEDINICA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE TE PREDSTAVNIKE INSTITUCIJA S PODRUČJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

U okviru Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, PORA Razvojna...

[ Pročitaj više... ]
21 lis 2013

MINISTARSTVO TURIZMA OBJAVILO JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE STIPENDIJA UČENIKA/STUDENATA ZA ZANIMANJA U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za sudjelovanje u Programu obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu. Osnovni cilj provedbe Programa je podizanje kvalitete kadrova u ugostiteljstvu i turizmu kroz...

[ Pročitaj više... ]
21 lis 2013

ODRŽAN 7. PO REDU SAJAM POSLOVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Dana 18. listopada 2013. godine u dvorani „Branimir” u Koprivnici održan je sedmi po redu Sajam poslova Koprivničko-križevačke županije. Sajam poslova prvenstveno je namijenjen nezaposlenim osobama, tražiteljima zaposlenja, poslodavcima,...

[ Pročitaj više... ]
18 lis 2013

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA OBJAVILO JAVNI NATJEČAJ PO OPERATIVNOM PROGRAMU REGIONALNIH POTPORA ZA ULAGANJE U OPREMU ZA 2013. GODINU

Ministarstvo gospodarstva objavilo je Javni natječaj za dodjelu sredstava potpore po Operativnom programu regionalnih potpora za ulaganje u opremu za 2013. godinu Korisnici državne potpore po ovom natječaju mogu...

[ Pročitaj više... ]
17 lis 2013

ODRŽANA 6. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA „PORE“

Dana 16. listopada 2013. godine održana je 6. sjednica Upravnog vijeća „PORE” Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji na kojoj je...

[ Pročitaj više... ]