29 lis 2013

NAJAVA RADIONICE „JAVNA NABAVA U KONTEKSTU KORIŠTENJA EU FONDOVA (PRAG I NACIONALNO ZAKONODAVSTVO)” U OKVIRU POTPOGRAMA V.

PORA Razvojna agencija kao regionalni koordinator za područje Koprivničko-križevačke županije temeljem provedbe aktivnosti u okviru Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu...

[ Pročitaj više... ]