31 lis 2013

NAJAVA TRODNEVNE RADIONICE „VJEŠTINE UPRAVLJANJA PROJEKTOM – PROJECT CYCLE MANAGEMENT” ZA ČLANOVE LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

U okviru Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, PORA Razvojna agencija kao regionalni koordinator za područje Koprivničko-križevačke županije organizira edukaciju za članove Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije.

Edukacija pod nazivom „Vještine upravljanja projektom-project cycle management” s naglaskom na strateško planiranje održati će se 05., 06. i 07. studenog 2013. godine u prostorima PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja u Koprivnici.

Cilj edukacije je ojačati kapacitete članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje s područja Koprivničko-križevačke županije kako bi samostalno pripremali i provodili projekte sufinancirane EU sredstvima. Na edukaciji će svi sudionici biti upoznati s osnovnim principima kohezijske politike i strateškog planiranja na svim razinama te će se također razrađivati konkretne projektne ideje.

Za sve dodatne informacje obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, na broj telefona 048 621 978 ili e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci