04 lis 2013

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU ZA RADNO MJESTO PROJEKT MENADŽERA ZA REGIONALNI RAZVITAK I STRATEŠKO PLANIRANJE

Na temelju Odluke o davanju suglasnosti ravnateljici „PORE” Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji za novo zapošljavanje, raspisivanje natječaja i izbor...

[ Pročitaj više... ]
04 lis 2013

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU ZA RADNO MJESTO PROJEKT MENADŽERA ZA PROJEKTNE PRIJEDLOGE EU I NACIONALNIH FONDOVA

Na temelju Odluke o davanju suglasnosti ravnateljici „PORE” Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji za novo zapošljavanje, raspisivanje natječaja i izbor...

[ Pročitaj više... ]
04 lis 2013

OTVOREN JAVNI POZIV MINISTARSTVA TURIZMA „FOND ZA RAZVOJ TURIZMA U 2013.”

Ministarstvo turizma objavilo je 03. listopada 2013. Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa “Fond za razvoj turizma u 2013.”. Cilj programa je razvoj turističke...

[ Pročitaj više... ]
04 lis 2013

NAJAVA RADIONICE „NATURA 2000 I EU FONDOVI”

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja kao regionalni koordinator za područje Koprivničko-križevačke županije temeljem provedbe aktivnosti u okviru Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini...

[ Pročitaj više... ]
04 lis 2013

U ĐURĐEVCU ODRŽANA TRODNEVNA EDUKACIJA NA TEMU „VJEŠTINE UPRAVLJANJA PROJEKTOM – PROJECT CYCLE MANAGEMENT” S NAGLASKOM NA STRATEŠKO PLANIRANJE U OKVIRU POTPOGRAMA V.

PORA Razvojna agencija kao regionalni koordinator za područje Koprivničko-križevačke županije u suradnji s LAG-om Podravina u okviru Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za...

[ Pročitaj više... ]