31 lis 2013

ODRŽANA TRODNEVNA EDUKACIJA U OKVIRU POTPOGRAMA V. ZA PREDSTAVNIKE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE TE INSTITUCIJE S PODRUČJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

U okviru Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, PORA Razvojna...

[ Pročitaj više... ]
31 lis 2013

NAJAVA TRODNEVNE RADIONICE „VJEŠTINE UPRAVLJANJA PROJEKTOM – PROJECT CYCLE MANAGEMENT” ZA ČLANOVE LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

U okviru Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, PORA Razvojna...

[ Pročitaj više... ]