23 ruj 2022

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UGRADNJU FOTONAPONSKIH ELEKTRANA U SEKTORU VODNIH USLUGA (ENU-8/22)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje projektne dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana u sektoru vodnih usluga (EnU-8/22). Cilj Javnog poziva je povećanje...

[ Pročitaj više... ]
23 ruj 2022

JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE PROVEDBE MJERA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA IZ NACIONALNIH I LOKALNIH PLANSKIH I STRATEŠKIH DOKUMENATA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata. Cilj ovog...

[ Pročitaj više... ]
20 ruj 2022

ZA REKONSTRUKCIJU STOMATOLOŠKE ORDINACIJE U SVETOM IVANU ŽABNU DOMU ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ODOBRENO 150.000,00 HRK

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Odluku o odabiru projekata prijavljenih na Poziv za iskaz interesa prema Programu ulaganja u zajednicu. Cilj Programa ulaganja u zajednicu...

[ Pročitaj više... ]
14 ruj 2022

OBJAVLJEN POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu. Sredstva iz proračuna Republike Hrvatske osigurana za financiranje...

[ Pročitaj više... ]
08 ruj 2022

JAVNI POZIV ZA DODJELU POMOĆI NA IME POTICAJA ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ODNOSNO STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Ministarstvo financija objavilo je Javni poziv za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave. Predmet ovog Javnog poziva je dodjela pomoći iz...

[ Pročitaj više... ]
07 ruj 2022

ZA UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE I ŽIVOTNIH UVJETA ROMSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINAMA HLEBINE I MOLVE ODOBRENO 200.000,00 KUNA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Odluku o odabiru projekata prijavljenih na Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu za unapređenje infrastrukture na područjima...

[ Pročitaj više... ]
05 ruj 2022

OBJAVLJENO PET NATJEČAJA ZA DODJELU INSTITUCIONALNIH PODRŠKI STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva objavila je pet natječaja za dodjelu institucionalnih podrški stabilizaciji i/ili razvoju udruga: INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA U PODRUČJU DEMOKRATIZACIJE I DRUŠTVENOG...

[ Pročitaj više... ]
02 ruj 2022

OBJAVLJEN POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA USMJERENIH MLADIMA

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog...

[ Pročitaj više... ]
02 ruj 2022

POZIV ZA SUDJELOVANJE NA OKRUGLOM STOLU „PREPORUKE KONFERENCIJE O BUDUĆNOSTI EUROPE U PODRUČJU MLADIH”

Središnji državni ured za demografiju i mlade organizira okrugli stol na temu preporuka Konferencije o budućnosti Europe u području mladih. Okrugli stol će se održati 12. i 15. rujna...

[ Pročitaj više... ]
01 ruj 2022

ZA POBOLJŠANJE MATERIJALNIH UVJETA U DJEČJIM VRTIĆIMA U 2022. GODINI U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU STIŽE 847.426,00 HRK

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za projekte usmjerene na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022. godini po provedenom...

[ Pročitaj više... ]
Veličina teksta
Kontrast