29 lis 2013

NAJAVA RADIONICE „JAVNA NABAVA U KONTEKSTU KORIŠTENJA EU FONDOVA (PRAG I NACIONALNO ZAKONODAVSTVO)” U OKVIRU POTPOGRAMA V.

PORA Razvojna agencija kao regionalni koordinator za područje Koprivničko-križevačke županije temeljem provedbe aktivnosti u okviru Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU organizira dana 04. i 05. studenog 2013. godine dvodnevnu edukaciju pod nazivom „Javna nabava u kontekstu korištenja EU fondova (Prag i nacionalno zakonodavstvo)”.

Edukacija je namijeljena regionalnom koordinatoru te djelatnicima jedinice regionalne samouprave .

Cilj ove edukacije je ukazati na razliku između javne nabave po nacionalnom zakonodavstvu i javne nabave po PRAG-u, protumačiti osnovne elemente javne nabave po PRAG-u i domaćem Zakonu o javnoj nabavi te u praksi proći kroz osnovnu dokumentaciju po oba pravna izvora.

Izvođač će biti Superna d.o.o.

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci