22 lis 2013

NAJAVA TRODNEVNE RADIONICE „VJEŠTINE UPRAVLJANJA PROJEKTOM – PROJECT CYCLE MANAGEMENT“ ZA PREDSTAVNIKE JEDINICA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE TE PREDSTAVNIKE INSTITUCIJA S PODRUČJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

U okviru Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, PORA Razvojna agencija kao regionalni koordinator za područje Koprivničko-križevačke županije organizira niz edukacija namijenjenih potencijalnim korisnicima EU sredstava na lokalnoj i regionalnoj razini.

Edukacija pod nazivom „Vještine upravljanja projektom – Project Cycle Management” s naglaskom na strateško planiranje namijenjena je predstavnicima jedinica lokalne samouprave te institucijama s područja Koprivničko-križevačke županije, a održat će se 28., 29. i 30. listopada 2013. godine u prostorima PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja u Koprivnici, Florijanski trg 4 s početkom u 08,00 sati. Izvođač će biti PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja.

Cilj edukacije je ojačati kapacitete predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave te predstavnike institucija s područja Koprivničko-križevačke županije kako bi samostalno pripremali i provodili projekte sufinancirane EU sredstvima. Na edukaciji će svi sudionici biti upoznati s osnovnim principima kohezijske politike i strateškog planiranja na svim razinama te će se također razrađivati konkretne projektne ideje.

Za sve dodatne informacje obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, na broj telefona 048 621 978 ili e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci