31 lis 2013

ODRŽANA TRODNEVNA EDUKACIJA U OKVIRU POTPOGRAMA V. ZA PREDSTAVNIKE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE TE INSTITUCIJE S PODRUČJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

U okviru Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, PORA Razvojna agencija kao regionalni koordinator za područje Koprivničko-križevačke županije uspješno je provela trodnevnu edukaciju „Vještine upravljanja projektom – Project Cycle Management” s naglaskom na strateško planiranje za petnaestak predstavnika jedinica lokalne samouprave te institucija s područja Koprivničko-križevačke županije. Radionica se održavala u prostoru PORE u razdoblju od 28. do 30. listopada 2013. godine.

Cilj edukacije bilo je jačanje kapaciteta predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave te predstavnike institucija s područja Koprivničko-križevačke županije kako bi samostalno pripremali i provodili projekte sufinancirane EU sredstvima. Na edukaciji su svi sudionici upoznati s osnovnim principima kohezijske politike i strateškog planiranja na svim razinama te su se razrađivali konkretni projektni prijedlozi.

Potprogram V radionica Koprivnica PCM 1Potprogram V radionica Koprivnica PCM 2Potprogram V radionica Koprivnica PCM 3Potprogram V radionica Koprivnica PCM 4

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci