18 lis 2013

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA OBJAVILO JAVNI NATJEČAJ PO OPERATIVNOM PROGRAMU REGIONALNIH POTPORA ZA ULAGANJE U OPREMU ZA 2013. GODINU

Ministarstvo gospodarstva objavilo je Javni natječaj za dodjelu sredstava potpore po Operativnom programu regionalnih potpora za ulaganje u opremu za 2013. godinu

Korisnici državne potpore po ovom natječaju mogu biti mali, srednji i veliki poduzetnici iz svih sektora gospodarstva čije je osnivanje i ustroj propisan Zakonom o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13) te koji su 31.3.2013. ili 30.6.2013. zapošljavali minimalno 20 radnika na poslovima pretežite djelatnosti.

Izuzeće iz gore navedenog čine poduzetnici koji djeluju u sektoru proizvodnje čelika, brodogradnje primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda i proizvodnje sintetičkih vlakana.

Ukupna sredstva za provedbu Operativnog programa za 2013. godinu predviđena su u iznosu 120 milijuna kuna.

Namjena potpore:
– osnivanja nove proizvodne djelatnosti
– razvoja novih proizvoda i materijala, proizvodnih procesa
– temeljne promjene sveukupnog proizvodnog procesa postojeće poslovne djelatnosti
– značajnog poboljšanja i modernizacije već postojećeg proizvoda, proizvodnog procesa ili  usluge s višom dodanom vrijednosti
– proširenja već postojeće poslovne djelatnosti

Prihvatljiva ulaganja su materijalna ulaganja u strojeve i opremu za proizvodnju koja ispunjavaju slijedeće uvjete:

– mora se koristiti isključivo u poslovnoj djelatnosti koja prima regionalnu potporu i na lokaciji primatelja potpore
– mora se smatrati imovinom s mogućnošću otpisa (amortizirajuća imovina)
– mora biti kupljena od trećih strana po tržišnim uvjetima
– mora biti uključena u imovinu poduzetnika odnosno iskazati se u bilanci stanja poslovne djelatnosti primatelja regionalne potpore najmanje pet godina (odnosno tri godine u slučaju malih i srednjih poduzetnika)

Visina potpore: Potpore po pojedinom poduzetniku ne može biti veći od 3.000.000 kuna, bez obzira na visinu opravdanih troškova.

Trajanje projekta: Potpore se dodjeljuju za projekte koji će započeti nakon odobrenja potpore s rokom završetka najkasnije do 30.6. 2015. godine. Opravdani troškovi priznavati će se samo za buduća ulaganja na temelju priloženih kopija ponuda/predračuna sa datumom ne starijim od datuma objave natječaja.

Prijava na natječaj može se izvršiti isključivo putem on line aplikacije dostupne na stranici Ministarstva gospodarstva: www.mingo.hr, a sve dodatne informacije o samom natječaju možete pronaći na linku: http://www.mingo.hr/default.aspx?id=12.

Rok za podnošenje prijava na natječaj traje do 5. studenog 2013. godine.

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, te na broj telefona 048 621 978 i e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci