04 lis 2013

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU ZA RADNO MJESTO PROJEKT MENADŽERA ZA REGIONALNI RAZVITAK I STRATEŠKO PLANIRANJE

Na temelju Odluke o davanju suglasnosti ravnateljici „PORE” Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji za novo zapošljavanje, raspisivanje natječaja i izbor jednog kandidata na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci, za radno mjesto Projekt menadžer za regionalni razvitak i strateško planiranje KLASA: 021-06/13-01/08, URBROJ: 2137-25-13-07 od 17. rujna 2013. Povjerenstvo za provedbu oglasa za radno mjesto Projekt menadžer za regionalni razvitak i strateško planiranje upućuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

Dana 10. listopada 2013. (četvrtak) u zgradi „PORE” Razvojne agencije Podravine i Prigorja, dvorana na prvom katu, Florijanski trg 4, Koprivnica, održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta Projekt menadžer za regionalni razvitak i strateško planiranje, a temeljem Oglasa za radno mjesto Projekt menadžera za regionalni razvitak i strateško planiranje od 24. rujna 2013. godine na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci objavljenog na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidati/tkinje koji ispunjavaju formalne uvjete navedene u Oglasu i mogu pristupiti testiranju i intervjuu su:
1. JELENA PRLOG
2. ŽELIMIR KEMIĆ
3. BORIS MARTINEZ
4. SUZANA HIRJANIĆ
5. ZORAN VRABELJ
6. PETRA BAGARIĆ
7. ŠTEFICA PODHRAŠKI
8. IVA ČMRLEC
9. MAJA MAĐERIĆ BALENT
10. DANIJEL JURAŠIĆ
11. KARMEN JAKOVIĆ
12. TEA BEDENEK BUNETA
13. KRISTINA KOTIŠČAK
14. TANJA SAVIĆ
15. JASNA GRAHOVAC
16. IVAN CMRK
17. DUNJA OSMANOVIĆ
18. VLATKA KOLARIĆ
19. ANDREAS MAĐERIĆ
20. IRENA ŠTURM
21. MARTINA KOSNICA
22. INES BEDENEK
23. VALENTINA BUKVIĆ
24. TEA KRALJ
25. TOMISLAV NOŽAR
26. ŽELJKA VAROVIĆ
27. MILIVOJ KOLONIĆ
28. SUZANA HORVAT
29. JASENKA LOVRENČIĆ
30. GABRIEL KUNIĆ
31. MARGARETA ODOBAŠIĆ
32. MIRNA KRALJ
33. KATARINA BRKOVIĆ
34. MATIJA HOJSAK
35. ANA BILJEŠKO
36. JELICA MARTINOVIĆ
37. IVANA VAZDAR
38. KRUNO KOVAČEC
39. MARIO ĐIPALO
40. MATIJA RABAĐIJA
41. NINO ŠEGERC
42. MARIO GRABROVEC
43. MIROSLAV VRANKOVEČKI
44. GORAN CIKOŠ
45. NATALIJA SUČIĆ
46. ĐUKA DOMOVIĆ

Kandidati/tkinje od rednog broja 1 do 15 mogu pristupiti testiranju u 11,00 sati, kandidati od rednog broja 16 do 30 u 12,00 sati, a kandidati od rednog broja 31 do 46 u 13,00 sati.

Kandidati/tkinje koji pristupe testiranju dužni su predočiti osobnu iskaznicu radi identifikacije. Kandidati/tkinje koji neće moći dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju te će se smatrati da su povukli svoju prijavu na Oglas.
Ako kandidat/tkinja ne pristupi testiranju, smatra se da je prijava na Oglas povučena.
Testiranje i intervju provodit će Povjerenstvo za provedbu oglasa za radno mjesto Projekt menadžer za regionalni razvitak i strateško planiranje.
Ovaj Poziv objavit će se na web stranici „PORE” Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji www.pora.com.hr.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:
Opis poslova radnog mjesta Projekt menadžer za regionalni razvitak i strateško planiranje:
Prati procese važne za regionalni razvoj. Zadužen je za sudjelovanje u koordinaciji izrade ŽRS-a, zadužen je za praćenje izrade županijskih strateških razvojnih dokumenata. Zadužen je za izradu akcijskih planova u provedbi ŽRS-a, praćenje provedbe ŽRS-a, unos projekata u središnju elektroničku bazu razvojnih projekata, sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz razvoj potpomognutih područja, sudjelovanje u radu županijskog partnerskog vijeća, sudjelovanje u poticanju zajedničkih razvojnih projekata s drugim JLS s područja KKŽ te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju, sudjeluje u izradi projekata statističke regije, obavlja i sve druge poslove po nalogu ravnatelja.

Testiranje kandidata:
1. Provjera znanja pisanjem testa. Dio testa piše se na engleskom jeziku. Vrijeme trajanja pisanja testa je 30 minuta. Za vrijeme provjere znanja nije dozvoljeno koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija ni razgovarati s ostalim kandidatima ili na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata. Kandidati koji se neće pridržavati navedenog bit će udaljeni s testiranja i njihov rezultat se neće bodovati te će se smatrati da su odustali od testiranja.
2. Nakon pisanja testa, provodi se intervju za one kandidate koji su zadovoljili znanje na testu. Intervju provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa za radno mjesto Projekt menadžer za regionalni razvitak i strateško planiranje. O točnom terminu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni na testiranju.
3. Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u „PORI” Razvojnoj agenciji Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji.
4. Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom zbroju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
5. Povjerenstvo dostavlja Izvješće o provedenom postupku ravnateljici „PORE” Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
6. Svi kandidati/tkinje koji su pristupili testiranju bit će obaviješteni o rezultatima izbora kandidata za predmetno radno mjesto.

Izvori za pripremu za testiranje i intervju:
1. Web stranica „PORE” Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji – www.pora.com.hr
2. Web stranica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU – www.mrrfeu.hr
3. Web stranica www.strukturnifondovi.hr
4. Web stranica Središnja agencija za financiranje i ugovaranje www.safu.hr

„PORA” Razvojna agencija Podravine i Prigorja
za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji
Povjerenstvo za provedbu oglasa za radno mjesto
Projekt menadžer za regionalni razvitak i strateško planiranje

 

KLASA: 112-03/13-01/02
URBROJ: 2137-25-13-05

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci