04 lis 2013

OTVOREN JAVNI POZIV MINISTARSTVA TURIZMA „FOND ZA RAZVOJ TURIZMA U 2013.”

Ministarstvo turizma objavilo je 03. listopada 2013. Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa “Fond za razvoj turizma u 2013.”.

Cilj programa je razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove u svrhu jačanja konkurentnosti turizma, a financirat će se slijedeća područja:

    I. Poticanje razvoja javne infrastrukture,
    II. Očuvanje resursne osnove – turističkih atrakcija.

Sredstva su namijenjena za:

a) izradu projektne dokumentacije:

   – tehničke projektne dokumentacije (idejni, glavni, izvedbeni projekt, aktivnosti 

     vezane za rješenje o ovjetima građenja ili lokacijsku i građevinsku dozvolu)

   – programskih i projektnih studija razvoja pojedinih geografskih područja

     lokalne i raegionalne razine (npr. master planovi i dr) 

  – studija za realizaciju pojedinih/konkretnih projekata (studija zaštite okoliša,

     studija isplativosti ulaganja, poslovnih planova, i dr.)

b) pripremu ostale natječajne dokumentacije koja nedostaje investicijskom projektu javne turističke infrastrukture, a neophodna je za kandidiranje projekata za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova Europske unije.

c) investicije: izgradnja, uređenje i obnova javne infrastrukture .

Javni poziv je namjenjen gradovima/općinama, županijama odnosno trgovačkim društvima u njihovom ili državnom vlasništvu, turističkim zajednicama, javnim ustanovama nacionalnih parkova i parkova prirode.
Ministarstvo sufinancira do 80% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog programa ili projekta. Minimalni iznos odobrene potpore je 100.000,00 kn, a maksimalni iznos po pojedinom korisniku, odnosno projektu/programu nije ograničen osim za trgovačka društva. Ukupna vrijednost projekta koji se kandidira za korištenje sredstava iz fondova EU, ne smije biti manja od 7.500.000,00 kn.

Javni je poziv otvoren do 4. 11. 2013. godine.

Tekst programa i javni poziv s obrascem nalazi se na stranicama Ministarstva turizma http://www.mint.hr/default.aspx?id=7936, a pitanja se podnose pismenim putem na e-mail adresu: [email protected].

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, te na broj telefona 048 621 978 i e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci