04 lis 2013

NAJAVA RADIONICE „NATURA 2000 I EU FONDOVI”

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja kao regionalni koordinator za područje Koprivničko-križevačke županije temeljem provedbe aktivnosti u okviru Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” EU organizira dvodnevnu edukaciju na temu Natura 2000 i EU fondovi.

NATURA 2000 i EU fondovi – dvodnevna je radionica namijenjena djelatnicima PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja te predstavnicima jedinica lokalne, regionalne samouprave, institucijama i javnom sektoru s područja Koprivničko-križevačke županije.

Cilj edukacije je steći znanja vezano uz planiranje i provedbu investicijskih projekata unutar ekološke mreže NATURA 2000.

Stoga Vas pozivamo u okviru navedenog Potprograma V. na dvodnevnu radionicu pod nazivom „NATURA 2000 i EU” fondovi koja će se održati 09. i 10. listopada 2013. godine u Koprivnici. Prvi dan edukacija se održava u dvorani PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, s početkom u 08,00 sati, dok će se 10. listopada 2013. godine edukacija održati u Koprivničko-križevačkoj županiji, dvorana 28/I.

Izvođač će biti SUPERNA d.o.o.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci