04 lis 2013

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU ZA RADNO MJESTO PROJEKT MENADŽERA ZA PROJEKTNE PRIJEDLOGE EU I NACIONALNIH FONDOVA

Na temelju Odluke o davanju suglasnosti ravnateljici „PORE” Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji za novo zapošljavanje, raspisivanje natječaja i izbor jednog kandidata na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci, za radno mjesto Projekt menadžer za projektne prijedloge EU i nacionalnih fondova KLASA: 021-06/13-01/08, URBROJ: 2137-25-13-06 od 17. rujna 2013. Povjerenstvo za provedbu oglasa za radno mjesto Projekt menadžer za projektne prijedloge EU i nacionalnih fondova upućuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

Dana 10. listopada 2013. (četvrtak) u zgradi „PORE” Razvojne agencije Podravine i Prigorja, dvorana na prvom katu, Florijanski trg 4, Koprivnica, održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta Projekt menadžer za projektne prijedloge EU i nacionalnih fondova, a temeljem Oglasa za radno mjesto Projekt menadžera za projektne prijedloge EU i nacionalnih fondova od 24. rujna 2013. godine na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci objavljenog na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidati/tkinje koji ispunjavaju formalne uvjete navedene u Oglasu i mogu pristupiti testiranju i intervjuu su:

1. JELENA PRLOG
2. JOSIP OBROVAC
3. BORIS MARTINEZ
4. SUZANA HIRJANIĆ
5. ZORAN VRABELJ
6. PETRA BAGARIĆ
7. ŠTEFICA PODHRAŠKI
8. IVA ČMRLEC
9. MAJA MAĐERIĆ BALENT
10. DANIJEL JURAŠIĆ
11. IDA KOVAČ
12. TEA BEDENEK BUNETA
13. TANJA SAVIĆ
14. KRISTINA KOTIŠČAK
15. JASNA GRAHOVAC
16. IVAN CMRK
17. VLATKA KOLARIĆ
18. ANDREAS MAĐERIĆ
19. IRENA ŠTURM
20. MARTINA KOSNICA
21. INES BEDENEK
22. TEA KRALJ
23. ANA TRNSKI
24. TOMISLAV NOŽAR
25. MIHOVIL POBI
26. ŽELJKA VAROVIĆ
27. MILIVOJ KOLONIĆ
28. JASENKA LOVRENČIĆ
29. GABRIEL KUNIĆ
30. MIRNA KRALJ
31. KATARINA BRKOVIĆ
32. MATIJA HOJSAK
33. ANA BILJEŠKO
34. IVANA VAZDAR
35. KRUNO KOVAČEC
36. NINO ŠEGERC
37. MARIO GRABROVEC
38. MIROSLAV VRANKOVEČKI
39. GORAN CIKOŠ
40. ĐUKA DOMOVIĆ

Kandidati/tkinje od rednog broja 1 do 20 mogu pristupiti testiranju u 8,00 sati, a kandidati od rednog broja 21 do 40 u 9,00 sati.

Kandidati/tkinje koji pristupe testiranju dužni su predočiti osobnu iskaznicu radi identifikacije. Kandidati/tkinje koji neće moći dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju te će se smatrati da su povukli svoju prijavu na Oglas.

Ako kandidat/tkinja ne pristupi testiranju, smatra se da je prijava na Oglas povučena.

Testiranje i intervju provodit će Povjerenstvo za provedbu oglasa za radno mjesto Projekt menadžer za projektne prijedloge EU i nacionalnih fondova.

Ovaj Poziv objavit će se na web stranici „PORE” Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji www.pora.com.hr.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

Opis poslova radnog mjesta Projekt menadžer za projektne prijedloge EU i nacionalnih fondova:
Prati procese vezane za ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju, prati objavu natječaja u ministarstvima i državnim fondovima, prati natječaje i propise EU, samostalno izrađuje projekte koji se kandidiraju za sredstva EU, vodi prekogranične i međunarodne projekte, pruža stručnu pomoć pri izradi projekata koji se kandidiraju za sredstva EU, priprema izvješća o provedbi programa i projekata financiranih od strane EU, obavlja i sve druge poslove po nalogu ravnatelja.

Testiranje kandidata:

1. Provjera znanja pisanjem testa. Dio testa piše se na engleskom jeziku. Vrijeme trajanja pisanja testa je 30 minuta. Za vrijeme provjere znanja nije dozvoljeno koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija ni razgovarati s ostalim kandidatima ili na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata. Kandidati koji se neće pridržavati navedenog bit će udaljeni s testiranja i njihov rezultat se neće bodovati te će se smatrati da su odustali od testiranja.

2. Nakon pisanja testa, provodi se intervju za one kandidate koji su zadovoljili znanje na testu. Intervju provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa za radno mjesto Projekt menadžer za projektne prijedloge EU i nacionalnih fondova. O točnom terminu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni na testiranju.

3. Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u „PORI” Razvojnoj agenciji Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji.

4. Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom zbroju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

5. Povjerenstvo dostavlja Izvješće o provedenom postupku ravnateljici „PORE” Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

6. Svi kandidati/tkinje koji su pristupili testiranju bit će obaviješteni o rezultatima izbora kandidata za predmetno radno mjesto.

Izvori za pripremu za testiranje i intervju:

1. Web stranica „PORE” Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji – www.pora.com.hr
2. Web stranica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU – www.mrrfeu.hr
3. Web stranica www.strukturnifondovi.hr
4. Web stranica Središnja agencija za financiranje i ugovaranje www.safu.hr

„PORA” Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u
Koprivničko-križevačkoj županiji
Povjerenstvo za provedbu oglasa za radno mjesto

Projekt menadžer za projektne prijedloge EU i nacionalnih fondova

 

KLASA: 112-03/13-01/01
URBROJ: 2137-25-13-05

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci