03 lis 2017

JOLLIZ!

JOLLIZ

Projekt JOLLIZ! (Joint learning Legrad i Zákány) odobren je za sufinanciranje u okviru Prvog poziva za dostavu projektnih prijedloga INTERREG V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Vodeći partner je Obrazovni centar okruga Kaposvár.

Projektni partneri su Osnovna škola Legrad i “PORA” KKŽ.

Trajanje projekta je 16 mjeseci, od 01.07.2017. do 31.10.2018. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 199.950,00 EUR-a.

Sufinanciranje od strane EU je 85%.

Cilj projekta je kroz suradnju osnovnih škola razviti tri nova tematska prekogranična programa na temu zajedničke kulture, povijesti i povezanosti putem rijeke Drave.

Projektne aktivnosti uključuju razvoj zajedničkog nastavnog programa, organizaciju zajedničkih obrazovnih događanja za tri glavna područja (kultura, povijest i rijeka Drava), organizaciju zajedničkih sportskih događanja te organizaciju zajedničke trodnevne radionice na temu regionalnog razvoja.

Očekivani rezultati po završetku provedbe projekta: realizirana prekogranična suradnja između osnovnih škola Legrad i Zákány, razvijena tri prekogranična programa, organizirana i provedena dva ljetna kampa, sportski i glazbeni događaji, izrađena trojezična web stranica, stečena nova znanja iz područja kulture, povijesti i znanosti u prekograničnom području i ojačane kompetencije učitelja o regionalnom razvoju te upravljanju projektnim ciklusom.

Ova publikacija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije.

Za sadržaj ovog materijala isključivo je odgovorna “PORA” KKŽ i on ne može ni pod kojim okolnostima odražavati stajalište Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.

Za više informacija o Programu http://www.huhr-cbc.com


POVEZANE OBJAVE:

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci