31 lis 2017

EN-eff

NEW CONCEPT TRAINING FOR ENERGY EFFICIENCY (EN-EFF)

EN EFF logoProjekt „EN-EFF“ odnosno „New concept training for energy efficiency“ je odobren za financiranje u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga Interreg V – A Programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Vodeći partner je Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Varaždin.

Projektni partneri su „PORA“ KKŽ, REDEA – Regionalna razvojna agencija Međimurje, Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZMVA), Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (PBKIK) te Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány (SMVKA).

Trajanje projekta je 16 mjeseci; od 01.08.2017. do 30.11.2018.

Ukupna vrijednost projekta je 177.782,48 EUR.

Sufinanciranje od strane EU je 85%.

Cilj projekta je pridonijeti obrazovanju, osposobljavanju i strukovnom obrazovanju kroz razvoj zajedničkih programa implementacije principa gotovo nulte energije u visokogradnji (nZEB). Kroz projekt će se izraditi i testirati inovativan kurikulum te ostali didaktički materijali potrebni za implementaciju inovativnog programa obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja u sklopu nZEB principa.

Ova publikacija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije.

Za sadržaj ovog materijala isključivo je odgovorna “PORA” KKŽ i on ne može ni pod kojim okolnostima odražavati stajalište Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.

Za više informacija o Programu www.huhr-cbc.com


POVEZANE OBJAVE:

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci