31 lis.

EN-eff

NEW CONCEPT TRAINING FOR ENERGY EFFICIENCY (EN-EFF)

EN EFF logoProjekt „EN-EFF“ odnosno „New concept training for energy efficiency“ je odobren za financiranje u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga Interreg V – A Programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Vodeći partner je Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Varaždin.

Projektni partneri su „PORA“ KKŽ, REDEA – Regionalna razvojna agencija Međimurje, Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZMVA), Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (PBKIK) te Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány (SMVKA).

Trajanje projekta je 16 mjeseci; od 01.08.2017. do 30.11.2018.

Ukupna vrijednost projekta je 177.782,48 EUR.

Sufinanciranje od strane EU je 85%.

Cilj projekta je pridonijeti obrazovanju, osposobljavanju i strukovnom obrazovanju kroz razvoj zajedničkih programa implementacije principa gotovo nulte energije u visokogradnji (nZEB). Kroz projekt će se izraditi i testirati inovativan kurikulum te ostali didaktički materijali potrebni za implementaciju inovativnog programa obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja u sklopu nZEB principa.

Projektne aktivnosti će biti prilagođene određenim zahtjevima ciljanih grupa u vezi školskog semestra i sezonskih aktivnosti, a grupama će biti pružena mogućnost implementacije projekta na aktivan način.

logo slogan mid

Ova publikacija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije.

Za sadržaj ovog materijala isključivo je odgovorna “PORA” KKŽ i on ne može ni pod kojim okolnostima odražavati stajalište Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.

Za više informacija o Programu www.huhr-cbc.com

Povezani članci