24 ruj 2015

PROJEKT „PARTNERSTVO ZA SVE“ – ODRŽANA TRODNEVNA RADIONICA „UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM I STRATEŠKO PLANIRANJE“

logici

U okviru projekta „Partnerstvo za sve” dana 21., 22., i 23. rujna 2015. godine u prostorima PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja održana je trodnevna radionica „Upravljanje projektnim ciklusom i strateško planiranje” kojoj je prisustvovalo 15-tak predstavnika Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije, koji žele unaprijediti specifična znanja vezana uz tematiku pripreme i provedbe projekata za ESI fondove.

Cilj trodnevne radionice bio je upoznati sve sudionike s procesom strateškog planiranja, metodologijom pripreme i provedbe EU projekata, novim MIS sustavom – jedinstvenim informatičkim sustavom pripreme i prijave EU projekata u Hrvatskoj te sa izradom proračuna projekta.

Prvog dana radionice dan je uvod u osnovne postavke strateškog planiranja, sudionici su upoznati s glavnim obilježjima procesa strateškog planiranja, kao i dionicima i razinama planiranja. Nakon toga polaznicima su prezentirani ESI fondovi – Europski strukturni i investicijski fondovi te Operativni programi RH 2014.-2020. Na kraju prvog dana radionice polaznicima je prezentiran način pripreme projekata po metodologiji Project Cycle Managementa. Nakon uvoda u projektni ciklus polaznici su izradili stabla problema i stabla ciljeva temeljena na konkretnim projektnim idejama.

Drugog dana radionice polaznici su nastavili s razradom logičke matrice na konkretnim projektima koje su sami osmislili te su definirali pokazatelje uspješnosti, rizike i pretpostavke svoje konkretne projektne ideje, izradili gantogram projektnih aktivnosti, a zatim su upoznati s elementima projekta.

Treći dan radionice naglasak je bio na upoznavanju s MIS sustavom te su polaznici, kao dio vježbe, svoje razrađene projektne ideje unosili u sustav. Zatim su upoznati sa osnovnim principima planiranja proračuna projekta i prihvatljivosti troškova u projektu te im je detaljno prezentiran sadržaj Uputa za prijavitelje. Na kraju, svim polaznicima su prezentirani praktični savjeti vezani iz izvještavanje i provedbu EU projekata.

Izvođači trodnevne radionice bili su PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Križevci.

logiciiProjekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja.

Za više informacija o EU fondovima www.strukturnifondovi.hr.

Za više informacija o Operativnom programu www.esf.hr.

IMG 6399 - CopyIMG 6409 - CopyIMG 6421 - CopyIMG 6424 - CopyIMG 0923 - CopyIMG 0933 - Copy

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci