08 ruj 2015

PROJEKT HOĆU BITI VJEŠT(Đ)AK

U prostorima HOK Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije u utorak, 08. rujna 2015. godine održana je početna konferencija projekta „Hoću biti vješt(đ)ak”. Projekt je odobren za financiranje u okviru natječaja...

[ Pročitaj više... ]
08 ruj 2015

ODRŽANA POČETNA KONFERENCIJA PROJEKTA „HOĆU BITI VJEŠT(Đ)AK“ U KOJEM JE PORA RAZVOJNA AGENCIJA PROJEKTNI PARTNER

  U prostorima HOK Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije u utorak, 08. rujna 2015. godine održana je početna konferencija projekta „Hoću biti vješt(đ)ak”. Projekt je odobren za financiranje u okviru...

[ Pročitaj više... ]
08 ruj 2015

ODRŽAN DRUGI SASTANAK KOORDINACIJSKOG ODBORA U OKVIRU PROVEDBE PROJEKTA „PARTNERSHIP FOR ALL“

U utorak, 08. rujna 2015. godine u prostorima PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja održan je drugi sastanak Koordinacijskog odbora projekta „Partnerstvo za sve” koji je odobren u okviru...

[ Pročitaj više... ]
08 ruj 2015

EUROPSKA KOMISIJA USVOJILA INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014-2020

            Obavještavamo Vas da je dana 07. rujna 2015. godine Europska komisija usvojila INTERREG V-A Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020. Nacrt Operativnog programa možete...

[ Pročitaj više... ]
08 ruj 2015

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA FONDA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI ZA 2015. GODINU

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2015. godinu. Sredstva Fonda...

[ Pročitaj više... ]
08 ruj 2015

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

PODATKE O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA U “PORI” RAZVOJNOJ AGENCIJI PODRAVINE I PRIGORJA ZA PROMICANJE I PROVEDBU RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI MOŽETE VIDJETI OVDJE .

[ Pročitaj više... ]
08 ruj 2015

U OKVIRU PROVEDBE PROJEKTA „VRIJEDNE RUČICE“ ODRŽAN PRVI SASTANAK PROJEKTNIH PARTNERA

U okviru provedbe projekta „Vrijedne ručice” koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda, dana 07. rujna 2015. godine održan je prvi sastanak projektnih partnera. Nositelj projekta je Dječji vrtić...

[ Pročitaj više... ]