02 ruj 2015

NAJAVA PRVE U NIZU RADIONICA IZ PODRUČJA PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA U OKVIRU POTPROGRAMA V. MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja je u okviru prijave na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za regionalne koordinatore uspješno kandidirala projekt koji uključuje niz edukacija za...

[ Pročitaj više... ]
02 ruj 2015

BROŠURA O MJERI 6. I NOVA WEB STRANICA ZA PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Ministarstvo poljoprivrede 1.9.2015. objavilo je brošuru o Mjeri 6 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstva i poslovanja” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. U brošuri su obuhvaćene sve Podmjere, a to...

[ Pročitaj više... ]