17 ruj 2015

ODRŽANA RADIONICA ZA EVALUACIJU STRATEGIJE RAZVOJA LJUDSKIH POTENCIJALA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2011.-2013.

logici

U okviru provedbe projekta „PARTNERSHIP FOR ALL” dana 16. rujna 2015. godine u PORI Razvojnoj agenciji Podravine i Prigorja održana je radionica za evaluaciju Strategije razvoja ljudskih potencijala Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2011.-2013. godine. To je prva u nizu radionica kojom su započete aktivnosti na izradi nove Strategije razvoja ljudskih potencijala Koprivničko-križevačke županije za razdoblje do 2020. godine. Na radionici su sudjelovali članovi Radne grupe za izradu i izvješćivanje o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Koprivničko-križevačke županije za razdoblje do 2020. koja je osnovana Odlukom Župana Koprivničko-križevačke županije Darka Korena. Radna grupa ima 10 članova, a čine ju predstavnici javnog, civilnog i privatnog sektora.

Na radionici se raspravljalo o mjerama i ciljevima koji su bili definirani u Strategiji razvoja ljudskih potencijala Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2011.-2013., o njihovoj relevantnosti, o provedbi mjera i ostvarenju ciljeva, te o postavljenim indikatorima.

Nakon konstruktivne rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi Radne grupe zaključak je da su neke mjere realizirane iznad zacrtanih ciljeva, da je neke potrebno unaprijediti, ali i u novoj strategiji predložiti neke nove.

Kako bi evaluacija u konačnosti bila što kvalitetnija i sveobuhvatnija PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja pripremila je Evaluacijske upitnike koje će popuniti svi članovi Radne grupe, te ju dostaviti u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja do 15. listopada 2015. godine.

logicii

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja.

Za više informacija o EU fondovima www.strukturnifondovi.hr.

Za više informacija o Operativnom programu www.esf.hr.

IMG 0800IMG 0797

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci