16 ruj 2015

U OKVIRU PRVOG PROGRAMSKOG PODRUČJA PODUZETNIČKOG IMPULSA ZA 2015. GODINU OBJAVLJEN JAVNI POZIV „REVITALIZACIJA POSLOVNIH PROSTORA“ – DRUGI KRUG

U okviru provedbe programa poticanja poduzetništva i obrta „Poduzetnički impuls” za 2015. godinu Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv „Revitalizacija poslovnih prostora” – drugi krug.

Prioritet ovog Javnog poziva je jačanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika i poticanje njihovog rasta i razvoja.

Cilj ovog Javnog poziva je stavljanje u funkciju poslovnih prostora u državnom vlasništvu i vlasništvu jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave.

U proračunu Ministarstva na proračunskoj aktivnosti A817060 planirano je ukupno 4.437.500,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Javnog poziva.

Ovaj Javni poziv namijenjen je mikro i malim poduzetnicima sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine:
• registriranima prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (NN 58/07 i 72/07) za sva područja osim za Područje A (Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo), Područje I (Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića), Područje R (Djelatnosti kockanja i klađenja) i Područje C i G (Djelatnosti proizvodnje i prodaje kruha i peciva),
• koji imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
• koji imaju važeći ugovor o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
• koji imaju podmirene obveze plaćanja zakupnine za poslovne prostore,
• koji imaju najmanje 1 zaposlenog,
• koji nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
• koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,
• koji su u skladu s Odredbama o potporama male vrijednosti,
• koji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili (izuzetak su bespovratne potpore dodijeljene za provedbu projekata čiji ugovoreni rok za završetak još nije istekao),
• nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije,
• nad čijim pojedinačnim vlasnicima i partnerskim i povezanim subjektima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije.

Prihvatljive projektne aktivnosti su:
1. Uređenje i opremanje poslovnog prostora u dugoročnom najmu,
2. Prilagodba, prenamjena i proširenje poslovnog prostora,
3. Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom.

Prihvatljivi troškovi su:
1. Svi troškovi uređenja i opremanja poslovnog prostora,
2. Svi troškovi prilagodbe, prenamjene i proširenja poslovnog prostora,
3. Troškovi vezani uz prilagodbu poslovnog prostora za osobe s invaliditetom.

Iznosi, intenzitet potpore i način isplate:
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

Za Podnositelje prijava koji su mikro i mala poduzeća intenzitet potpore može dosegnuti do 100% od ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna projektnog prijedloga.

Rok za prijavu traje od 28. rujan 2015. godine do 19. listopada 2015. godine.

Ovaj Javni poziv kao i pripadajuće obrasce možete pronaći na slijedećem linku: http://minpo.hr/default.aspx?id=6266.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, na broj telefona 621-978 ili putem e-maila: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci