26 ruj 2023

EUROPSKA KOMISIJA OBJAVILA PROGRAM RADA ZA 2024. GODINU ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI PROGRAMA KREATIVNA EUROPA

Europska komisija objavila je program rada za 2024. godinu za provedbu aktivnosti programa Kreativna Europa s budžetom od 320 mil. EUR od čega je za potprogram Kultura namijenjeno 106...

[ Pročitaj više... ]
26 ruj 2023

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA LIFE PRIJELAZ NA ČISTU ENERGIJU 2023.

Na službenoj web stranici Programa LIFE objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za potprogram Prijelaz na čistu energiju 2023. Poziv je namijenjen dionicima koji aktivno rade na ubrzanju...

[ Pročitaj više... ]
26 ruj 2023

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO – OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆEG TEČAJA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Državni zavod za intelektualno vlasništvo u suradnji sa Svjetskom organizacijom za intelektualno vlasništvo omogućava pohađanje ovog tečaja na hrvatskom jeziku (oznaka tečaja: DL-101HR), kako bi isti bio dostupan široj...

[ Pročitaj više... ]
26 ruj 2023

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE – JAVNI POZIV ZA ODABIR ODREĐENOG PODRUČJA ZA PROVOĐENJE KOMASACIJE U SKLADU S PROGRAMOM KOMASACIJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA DO 2026. GODINE

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za odabir određenog područja za provođenje komasacije u skladu s Programom komasacije poljoprivrednog zemljišta do 2026. godine s ciljem prikupljanja prijava jedinica lokalne...

[ Pročitaj više... ]