01 ruj 2023

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA OSNIVAČA ŠKOLSKIH USTANOVA ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU ŠKOLSKOG MEDNOG DANA S HRVATSKIH PČELINJAKA ZA 2023. GODINU

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 01. rujna 2023. godine Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Programu školskog mednog...

[ Pročitaj više... ]
01 ruj 2023

OBJAVLJENA DOPUNA UPUTA ZA KORISNIKE JAVNOG POZIVA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI U 2023. GODINI

Dana 30. kolovoza 2023. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Dopunu uputa za korisnike Javnog poziva za  sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini...

[ Pročitaj više... ]
01 ruj 2023

OBAVIJEST O ZATVARANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (UDRUGA) (JN ZO/ENU-1/2023)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je obavijest da je Javni natječaj za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti organizacija civilnog društva (udruga) zatvoren...

[ Pročitaj više... ]