22 ruj 2023

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU PROJEKTA KOJI SE PRIPREMAJU ZA FINANCIRANJE IZ PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. SPECIFIČNI CILJ 2.vii (JP EU-4/2023)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta koji se pripremaju za financiranje iz Programa konkurentnosti i kohezija...

[ Pročitaj više... ]
22 ruj 2023

OTVOREN POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA AKTIVNOSTI NACIONALNE MREŽE ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE ZA 2023. GODINU

Na temelju Pravilnika o Nacionalnoj mreži zajedničke poljoprivredne politike raspisan je Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Višegodišnjeg indikativnog akcijskog plana Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike, godišnjeg provedbenog...

[ Pročitaj više... ]