11 ruj 2023

POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA USMJERENIH MLADIMA ZA FINANCIJSKU POTPORU IZ RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU I DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog...

[ Pročitaj više... ]
11 ruj 2023

OBJAVLJEN DRUGI JAVNI POZIV ZA USPOSTAVU SUSTAVA PROVJERE TOČNOSTI INFORMACIJA

Dana 8. rujna 2023. godine Agencija za elektroničke medije i Ministarstvo kulture i medija objavili su drugi Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za uspostavu sustava provjere točnosti informacija...

[ Pročitaj više... ]
11 ruj 2023

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROJEKATA ZA PRILAGODBU I IZRADU UDŽBENIKA/LITERATURE ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2023./2024.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2023./2024.. Predmet Javnoga...

[ Pročitaj više... ]
11 ruj 2023

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE PRIPREMILO I POSLALO NA E-SAVJETOVANJE PRIJEDLOG PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Ministarstvo poljoprivrede pripremilo je i poslalo na e-savjetovanje Prijedlog pravilnika za četiri intervencije i to ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju i preradu te obnovljive izvore energije: 73.03. Korištenje obnovljivih izvora...

[ Pročitaj više... ]