26 ruj 2023

EUROPSKA KOMISIJA OBJAVILA PROGRAM RADA ZA 2024. GODINU ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI PROGRAMA KREATIVNA EUROPA

Europska komisija objavila je program rada za 2024. godinu za provedbu aktivnosti programa Kreativna Europa s budžetom od 320 mil. EUR od čega je za potprogram Kultura namijenjeno 106 mil. EUR za MEDIA potprogram 185 mil. EUR a za Međusektorski potprogram 57 mil. EUR.

Program Kreativna Europa pružit će financijsku potporu za provedbu aktivnosti, koje će pokrivati ​​aktualne teme poput oporavka i otpornosti kulturnih i kreativnih sektora, uvjeta rada umjetnika, izazova koji se odnose na digitalizaciju, klimatske promjene, rodnu ravnopravnost, održivost, kulturu i dobrobit, te međunarodne kulturne odnose. Nastavit će se nova shema mobilnosti za umjetnike i kulturne djelatnike (Culture Moves Europe) koja je u 2022. godini postala dio standardnih poziva u okviru potprograma Kultura.

Ključni prioriteti u 2024. godini:

1.) Podrška Ukrajini

U 2024. godini ukrajinski kulturni i kreativni sektori nastavit će primati povećanu potporu iz potprograma Kultura. “Podrška Ukrajini” postaje jedan od prioriteta koje kandidati za Europsku suradnju mogu odabrati u svojoj prijavi. Uz ovaj prioritet, Program će moći podržati inicijative ‘na terenu’ i poticati suradnju između kreativnih organizacija Ukrajine i EU. U okviru Međusektorskog dijela, ukrajinske organizacije mogu se pridružiti podržanim konzorcijima novinskih medija.

 2.) Rodna ravnopravnost i ozelenjivanje

Aktivnosti programa dodatno će omogućiti napredak u inkluzivnim praksama i raznolikosti, posebice u doprinosu ravnoteži spolova. Ozelenjivanje Kreativne Europe još je jedan prioritet za 2024., tako da može pridonijeti cilju od 30 % rashoda proračuna Unije za potporu klimatskim ciljevima.

3.) Digitalna tranzicija

Podrška virtualnim svjetovima pružat će se kroz različite programe EU-a.  Horizon Europe će financirati istraživačke i inovacijske aktivnosti dok će Digitalna Europa promicat primjenu relevantne tehnologije.

Kreativna Europa će podržati projekte povezane sa sadržajem za poticanje inovativnih formata i iskustava, alata i primjene u praksi. Bit će ključno poticati suradnju između kulturnih i kreativnih industrija, startupa i tehnoloških pristupa.

Dan europskih autora bit će integrirana u program Kreativna Europa kao trajna akcija od 2024. godine nadalje. Drugo izdanje događaja zakazano je za 25. ožujka 2024. godine, a slavit će se u svih 40 zemalja povezanih s Programom.

Više informacija o Programu Rada dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci