11 ruj 2023

OBJAVLJEN DRUGI JAVNI POZIV ZA USPOSTAVU SUSTAVA PROVJERE TOČNOSTI INFORMACIJA

Dana 8. rujna 2023. godine Agencija za elektroničke medije i Ministarstvo kulture i medija objavili su drugi Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za uspostavu sustava provjere točnosti informacija u okviru mjere „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“ (referentni broj: NPOO C1.1.1. R6-I2), koja se provodi u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Predmet Poziva je dodjela bespovratnih sredstava znanstveno-obrazovnim, znanstvenim i znanstveno-istraživačkim ustanovama (sveučilišta, fakulteti, visoka učilišta, veleučilišta, instituti) i udrugama, samostalno ili u partnerstvu sa znanstveno-obrazovnim i znanstveno-istraživačkim ustanovama i/ili udrugama i/ili pravnim ili fizičkim osobama (samostalni medijski profesionalci) koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća, u svojstvu prihvatljivih partnera, upisani u odgovarajuće upisnike za obavljanje medijske djelatnosti, a kojima osnivač nije tijelo javne vlasti.

Svrha (cilj) Poziva je jačanje otpornosti društva na dezinformacije smanjenjem količine dezinformacija, misinformacija i lažnih vijesti u javnom prostoru, jačanje informacijske pouzdanosti i sigurnosti kod konzumiranja medijskih sadržaja i korištenja društvenih mreža, jačanje kvalitete novinarstva i vjerodostojnog izvještavanja i jačanje medijske pismenosti.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:

 1. Udruge;
 2. Znanstveno-obrazovne, znanstvene i znanstveno-istraživačke ustanove (sveučilišta, fakulteti, visoka učilišta, veleučilišta, instituti.

Ukupano raspoloživa bespovratna sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznose 1.800.000,00 EUR. Najniži iznos bespovartnih sredstava iznosi 99.542, 10 EUR, a najviši iznos 199.084,21 EUR.

Prihvatljive aktivnosti u okviru projekta su:

 1. Obvezne aktivnosti (najmanje jedna): jačanje kapaciteta postojećih provjeravatelja točnosti informacija ili uspostava novog neovisnog provjeravatelja točnosti informacija, ulaganjem u razvoj novih ili razradu i/ili unaprjeđenje postojećih procedura i metodologije provjere informacija, razotkrivanja i ispravljanja dezinformacija, s obvezom unapređenja postojećeg ili  pokretanje novog komunikacijskog kanala, odnosno platforme vezane uz konkretan projekt (mrežne stranice i sl.) na kojoj će se objavljivati provjerene, razotkrivene i ispravljene informacije objavljene u javnom prostoru, medijima i društvenim mrežama koje je razotkrio fact-checker (nositelj) u sklopu projekta te komunicirati procedure, načela, aktivnosti, kao i ostale informacije relevantne za projekt; razvoj specijalizirane jedinice za provjeru informacija unutar postojećih medijskih redakcija, koje mogu biti prihvatljivi partner na projektu, s obvezom unapređenja postojeće medijske i/ili komunikacijske platforme, dodavanjem i/ili uvođenjem novih novinarskih i/ili uredničkih formi, u skladu s tehnološkim novinama ili razvoja nove platforme i/ili sustava označavanja provjerenih informacija na postojećoj ili novo-uspostavljenoj platformi;
 2. Druge kategorije prihvatljivih aktivnosti povezane s obaveznim aktivnostima: aktivnosti vezane uz analizu podataka prikupljenih računalnim sustavima za provjeru informacija; edukacijske aktivnosti namijenjene edukaciji samih fact-checkera, kao i edukacijske aktivnosti koje provode fact-checkeri; unaprjeđenje procedura provjere informacija i usavršavanje medijskih djelatnika za provjeru informacija, posebice u kontekstu izazova koje donosi digitalno okruženje; aktivnosti uspostavljanja suradnje s nezavisnim fact-checking organizacijama / projektima; stvaranje medijskih sadržaja koji doprinose borbi protiv dezinformacija i osvještavanju javnosti o problemu dezinformacija, uključujući kreiranje, produkciju i realizaciju novinarskih sadržaja koji se bave problemom dezinformacija. Takvi sadržaji, primjerice, mogu obuhvaćati televizijske i/ili radijske emisije / programe, audio ili video podcaste, internetske ili novinske članke ili multimedijalne projekte koji doprinose općim i posebnim ciljevima investicije; edukacije za korištenje računalnih alata i tehnologija za provjeru online materijala kao i njihova primjena u radu redakcija;
 3. Horizontalne prihvatljive aktivnosti povezane s obveznim aktivnostima: popularizacija spoznaja i aktivnosti fact-checking organizacija.

Prihvatljivi troškovi su:

 1. Troškovi vanjskih usluga;
 2. Izravni troškovi osoblja koji će provoditi aktivnosti, što uključuje i honorarne suradnike);
 3. Troškovi povezani s predavačima i polaznicima za potrebe usavršavanja;
 4. Troškovi povezani s jačanjem suradnje fact-checkera s međunarodnim i nacionalnim dionicima posvećenim borbi protiv dezinformacija, prvenstveno drugim fact-checking projektima i organizacijama te medijima;
 5. Troškovi promocije i vidljivosti;
 6. Troškovi kupnje opreme;
 7. Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta;
 8. Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe projekta kod prijavitelja izračunavaju se po fiksnoj stopi do visine od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta.

Projektni prijedlog dostavlja se elektroničkom poštom na adresu [email protected]. Prijave su otvorene od 11. rujna 2023. godine od 8:00 sati. Rok za podnošenje projektnih prijava je 10. listopada 2023. godine do 15:00 sati.

Više informacija o objavljenom Pozivu dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci