01 ruj 2023

OBJAVLJENA DOPUNA UPUTA ZA KORISNIKE JAVNOG POZIVA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI U 2023. GODINI

Dana 30. kolovoza 2023. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Dopunu uputa za korisnike Javnog poziva za  sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini.

Dopunom se produžuje rok za procjenu zahtjeva za korisnike koji imaju sklopljene Ugovore o financiranju EU projekata do donošenja Odluke o dodjeli sredstava ili Odluke o odbijanju zahtjeva za potporu, te za korisnike koji imaju dodjeljene Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu OPKK 2014.-2020. u Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Više informacija o objavljenoj Dopuni uputa za korisnike dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci