23 ruj 2015

ODRŽAN ŠESTI KOORDINACIJSKI SASTANAK HRVATSKOG NACIONALNOG TIMA U OKVIRU PROVEDBE PROJEKTA REThINK

Untitled copy

U organizaciji Agencije za razvoj Varaždinske županije AZRA održan je šesti koordinacijski sastanak hrvatskog nacionalnog tima u okviru provedbe projekta REThINK, 18. rujna 2015. godine u Varaždinu. Na sastanku su sudjelovali predstavnici svih projektnih partnera iz Hrvatske, odnosno, Agencije za razvoj Varaždinske županije AZRA, Regionalne razvojne agencije Međimurje REDEA, Zagorske razvojne agencije ZARA, Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije ZACORDA te Razvojne agencije Podravine i Prigorja PORE.

Na početku sastanka kratko je prezentiran dosadašnji napredak u projektu, odnosno prezentirane su provedene projektne aktivnosti, kao i izazovi koji su nastali prilikom provedbe istih. U nastavku su predstavljene aktivnosti koje će se provoditi u narednom periodu od kojih izdvajamo provedbu train-the-trainer programa, odnosno organizaciju i provedbu pilot ciklusa za menadžere regionalnog razvoja, asistente regionalnog razvoja te asistente projekt menadžera. Glavni organizator navedenoga programa je Agencija za razvoj Varaždinske županije AZRA dok će hrvatski partneri pomagati u samoj organizaciji i provedbi istog.

LOGO PROGRAMA RETHING

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci