01 velj 2016

ZAVRŠNOM KONFERENCIJOM SVEČANO OBILJEŽEN ZAVRŠETAK PROJEKTA REThINK

U četvrtak, 28. siječnja 2016. godine završnom konferencjiom u Varaždinu svečano je obilježen završetak provedbe dvogodišnjeg projekta REThINK. Projekt se provodio u okviru Programa za cjeloživotno učenje – potprograma Leonardo da Vinci Prijenos inovacija. Ukupna vrijednost projekta je 278.870,64 EUR.

Cilj projekta bio je doprinijeti razvoju obrazovanja i osposobljavanja na području održivog regionalnog razvoja, odnosno ojačati kapacitete dionika na lokalnoj i regionalnoj razini da, temeljem iskustava stranih partnera, unaprijede vlastite kompetencije na području upravljanja regionalnim razvojem.

U projektu je sudjelovalo ukupno 9 partnera iz Hrvatske, Austrije, Slovenije, Poljske i Slovačke. Vodeći partner bila je Agencija za regionalni razvoj Varaždinske županije AZRA d.o.o., dok su iz Hrvatske sudjelovale još 4 razvojne agencije iz sjeverozapadnog dijela Hrvatske – PORA, REDEA, ZARA i ZACORDA.

Tijekom 2 godine provedbe projekta, održan je niz radionica i edukacija, a izrađene su i razne analize na području upravljanja regionalnim razvojem u zemljama partnerima. Kao najvažnije aktivnosti svakako je potrebno izdvojiti train-the-trainer program, odnosno niz edukacija o upravljanju regionalnim razvojem. Program je uključivao 4 modula tijekom kojih su strani partneri prenosili svoja znanja i iskustva iz područja upravljanja regionalnim razvojem, a polaznici su bili predstavnici svih hrvatskih partnera uključenih u projekt. Temeljem tih novih znanja, hrvatski partneri kao treneri regionalnog razvoja održali su pilot cikluse odnosno specijalističke edukacije za dionike – voditelje regionalnog razvoja na lokalnoj i regionalnoj razini u svojim sredinama.

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja održala je specijalističku edukaciju za voditelje regionalnog razvoja kojoj je prisustvovalo gotovo trideset sudionika. Edukacija je održana u ukupnom trajanju od 120 sati, od čega je 70 sati održano kroz predavanja i vježbe, a 50 sati putem on line platforme Moodle. Polaznici su bili predstavnici institucija, jedinica lokalne i regionalne samouprave kao i predstavnici civilnog sektora koji su stekli nova znanja i kompetencije neophodne za kvalitetnim upravljanjem regionalnim razvojem. Specijalistička edukacija je također uključivala 4 modula: Politika regionalnog razvoja i strateško planiranje, Upravljanje projektom, Promocija i vidljivost projekta te Upotreba informacijskih i komunikacijskih tehnologija i e-poslovanje.

Budući da na lokalnoj i regionalnoj razini postoji kontinuirana potreba za edukacijom i usavršavanjem na području regionalnog razvoja, jedan od ciljeva projekta bio je kreiranje novog predloška za potencijalni kurikulum iz područja regionalnog razvoja, koji u budućnosti, a temeljem pripreme novih EU projekata, može postati sastavni dio kurikuluma srednjih strukovnih škola.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci