11 ruj 2015

ODRŽANA DVODNEVNA RADIONICA „VJEŠTINE UPRAVLJANJA PROJEKTOM – PROJECT MANAGEMENT“ U OKVIRU POTPROGRAMA V. MRRFEU

logici-potprogram-v

U okviru Potprograma V. “Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije”, dana 09. i 10. rujna 2015. godine u organizaciji PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja održana je dvodnevna radionica „Vještine upravljanja projektom – Project management”.

Dvodnevna radionica održana je u prostorima PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja, a prisustvovalo joj je 30-tak sudionika predstavnika javnog i civilnog sektora s područja Koprivničko-križevačke županije, koji žele steći specifična znanja vezana uz tematiku pripreme i provedbe projekata za ESI fondove.

Cilj dvodnevne radionice je bio upoznati sve sudionike s cjelokupnom metodologijom pripreme i provedbe EU projekata te sa novim MIS sustavom – jedinstvenim informatičkim sustavom pripreme i prijave EU projekata u Hrvatskoj koji ujedno predstavlja i prijavni obrazac projekata kao i obrazac proračuna.

Na početku radionice je sve prisutne pozdravila ravnateljica PORE gđa. Melita Birčić.

Radni dio prvog dana radionice započeo je s predstavljanjem mogućnosti financiranja projekata iz EU izvora te objašnjavanjem načina pripreme projekata po metodologiji Project Cycle Managementa. Nakon uvoda u projektni ciklus te izrade stabla problema i stabla ciljeva temeljenih na konkretnim projektnim idejama polaznika, nastavilo se sa razradom logičke matrice na konkretnim projektima.

Drugi dan radionice naglasak je bio na izradi proračuna projekta i gantograma projektnih aktivnosti te se ukazalo na najčešće pogreške u pripremi projekata. Također, svim polaznicima su prezentirani praktični savjeti vezani iz izvještavanje i provedbu EU projekata te im je detaljno prezentiran sadržaj Uputa za prijavitelje. Polaznici su se drugi dan upoznali i sa MIS sustavom što je ujedno bio i uvod u jednu od sljedećih radionica koje će PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja organizirati u okviru Potprograma V.

Izvođač dvodnevne radionice bila je PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja.

logo-eu-ulaganje

IMG 6133 - CopyIMG 6136 - CopyIMG 6144 - CopyIMG 6163 - CopyIMG 6164 - CopyIMG 6179 - CopyIMG 6181 - CopyIMG 6182 - Copy

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci