02 pro 2015

PORA KKŽ ORGANIZIRALA I PROVELA NIZ EDUKACIJA NA KOJIMA JE PRISUSTVOVALO GOTOVO 500 PREDSTAVNIKA PRIVATNOG I JAVNOG SEKTORA – UDRUGA, INSTITUCIJA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

logici-potprogram-v

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja je s ciljem jačanja kapaciteta dionika na području Koprivničko-križevačke županije za pripremu i provedbu EU projekata od kolovoza do kraja studenog 2015. godine organizirala i provela niz edukacija i individualnih projektnih radionica za predstavnike privatnog sektora, udruga, institucija i jedinica lokalne samouprave.

Navedene edukacije je PORA KKŽ organizirala i provodila temeljem ostvarenih bespovratnih financijskih sredstava u iznosu od 99.335,00 kn iz Programa „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” za 2015. godinu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU.

Organizirano je ukupno osam grupa edukativnih aktivnosti, od čega je dio bio namijenjen djelatnicima PORE KKŽ kao regionalnom koordinatoru, zatim predstavnicima Koprivničko-križevačke županije i jedinicama lokalne samouprave za jačanje svojih kapaciteta, dok je dio bio namijenjen privatnom sektoru i udrugama. Teme edukacija bile su vještine upravljanja projektom (PCM), priprema projekata za EU fondove, financijsko upravljanje u EU projektima, strateško planiranje, izrada analize troškova i koristi, državne potpore te edukacija o EU fondovima za potrebe gospodarstva. Osma skupina edukativnih aktivnosti sastojala se od niza individualnih projektnih radionica na kojima su svi zainteresirani dobili konkretne upute za pripremu, razradu i apliciranje projektnih prijedloga na otvorene i nadolazeće EU natječaje. U okviru navedenih radionica PORA KKŽ održala je radne sastanke sa svim jedinicama lokalne samouprave (općinama) u Koprivničko-križevačkoj županiji. Cilj radnih sastanaka bio je informiranje predstavnika općina o svim novinama vezanim uz Zakon o regionalnom razvoju i važećim podzakonskim aktima koji se tiču strateškog planiranja na lokalnoj razini. Osim toga, na sastancima je također bilo riječi o razvojnim projektima koje općine pripremaju za natječaje u okviru ESI fondova. Na svim navedenim edukacijama i radionicama sudjelovalo je gotovo 500 sudionika.

Posljednja održana edukacija u okviru ovog Programa bila je na temu „Državne potpore i Europski strukturni i investicijski fondovi”, održana u petak 27. studenog 2015. godine u prostorima PORE KKŽ. Edukacija je bila namijenjena djelatnicima PORE KKŽ, predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave te institucijama s područja Koprivničko-križevačke županije a održana je s ciljem dobivanja osnovnih informacija o državnim potporama u kontekstu korištenja EU fondova. Ostale prethodno održane edukacije namijenjene navedenoj ciljnoj skupini, a održane od strane vanjskih predavača bile su vezane uz strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata te izradu studija predizvedivosti/studija izvedivosti/analiza troškova i koristi.

Cilj svih navedenih radionica bio je ojačati kapacitete predstavnika javnog, civilnog i privatnog sektora za pripremu i provedbu projekata u okviru natječaja iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

IMG 1097

IMG 1128IMG 1406IMG 6468

 

 

 

 

IMG 6631IMG 6788

 

 

 

 IMG 6580

 

 

 

 

 

 

logo EU

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci