06 lis 2014

ODRŽANA EDUKACIJA ”STRATEŠKO PLANIRANJE KAO OSNOVICA ZA PRIPREMU PROJEKATA” U OKVIRU POTPROGRAMA V.

U okviru Potprograma V. “Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije”, dana 02. i 03. listopada 2014. godine u organizaciji PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja održana je dvodnevna edukacija „Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata”.

Edukacija je održana u prostorima PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja, a prisustvovalo joj je 15-tak sudionika; predstavnici PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja kao regionalni koordinator te članovi Radne grupe za izradu Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.-2020.

Cilj edukacije bio je jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora PORE i članova Radne grupe za izradu navedenog strateškog dokumenta Koprivničko-križevačke županije.

Na početku edukacije detaljno je objašnjen pojam strateškog planiranja, ključni dionici te osnovni koraci u procesu strateškog planiranja kroz teoretski i praktični dio. U nastavku je svim sudionicima prezentiran način postavljanja strateških ciljeva, prioriteta i mjera, plan aktivnosti odnosno akcijski plan kroz teoretski i praktični dio te je detaljno objašnjen način povezivanja strateškog programa s planiranjem proračuna.

Ova radionica održana je ujedno i u okviru obilježavanja Tjedna cjeloživotnog učenja, čiji je ovogodišnji moto ” Dobro je učiti”.

IMG 3585 - CopyIMG 3589 - CopyIMG 3609 - CopyIMG 3617 - Copy

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci