29 lis 2014

ODRŽANA RADIONICA NA TEMU ”PROGRAMI EUROPSKE UNIJE” U OKVIRU POTPROGRAMA V.

U okviru Potprograma V. “Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije”, dana 29. listopada 2014. godine u organizaciji PORE...

[ Pročitaj više... ]