22 lis 2014

ODRŽANA DRUGA RADIONICA U SKLOPU PROVEDBE PROJEKTA COMMON CROSS BORDER STRATEGY

          U srijedu, 22. listopada 2014. godine u prostorima PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja održana je druga radionica za pripremu dokumenta „Strategija regionalnog razvoja...

[ Pročitaj više... ]
22 lis 2014

ODRŽANA DVODNEVNA RADIONICA ”IZRADA STUDIJA PREDIZVEDIVOSTI/STUDIJA IZVEDIVOSTI/ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI” U OKVIRU POTPROGRAMA V.

U okviru Potprograma V. “Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije”, dana 20. i 21. listopada 2014. godine u...

[ Pročitaj više... ]
22 lis 2014

NAJAVA JEDNODNEVNE RADIONICE NA TEMU „PROGRAMI EUROPSKE UNIJE“ ZA PREDSTAVNIKE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA S PODRUČJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja u utorak, 28. listopada 2014. godine u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom organizira jednodnevnu radionicu na temu „Programi Europske unije” za predstavnike organizacija civilnog...

[ Pročitaj više... ]