11 lis 2013

USPJEŠNO PROVEDENA EDUKACIJA „NATURA 2000 I EU FONDOVI” U OKVIRU POTPOGRAMA V. MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA I EU FONDOVA

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja kao regionalni koordinator za područje Koprivničko-križevačke županije temeljem provedbe aktivnosti u okviru Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” organizirala je dana 09. i 10. listopada 2013. godine u Koprivnici, edukaciju na temu „Natura 2000 i EU fondovi”.

Dvodnevna edukacija bila je namijenjena djelatnicima PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja te predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, institucijama i javnom sektoru s područja Koprivničko-križevačke županije. Radionici je prisustvovalo petnaestak polaznika.

Cilj edukacije bio je steći znanje vezano uz planiranje i provedbu investicijskih projekata unutar ekološke mreže NATURA 2000.

Prisutne se kroz dvodnevnu edukaciju upoznalo s ekološkom mrežom Natura 2000, s područjima koja ulaze u mrežu Natura 2000 na području RH i Koprivničko-križevačke županije, te ocjenom prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Također su dani primjeri konkretnih provedenih projekata u Koprivničko-križevačkoj županiji te primjeri iz RH i EU. Polaznicima je prezentiran i pregled poslijepristupnih EU fondova i mogućnosti financiranja mreže NATURA 2000. Predstavljene su im specifičnosti najznačajnih fondova: Europskog fonda za ruralni razvoj, Europskog ribarskog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i Kohezijski fond te financijski instrument za okoliš (LIFE+) te istraživački programa FP7. Predstavljeni su i primjeri dobre prakse iz navedenih fondova te se polaznike upoznalo s najčešćim greškama pri pripremi i provedbi EU projekata te načinima vođenja evidencije kod izvještavanja o provedbi EU projekata.

Izvođač edukacije bila je tvrtka Superna d.o.o.

Radionica NATURA 2000 1Radionica NATURA 2000 2Radionica NATURA 2000 3Radionica NATURA 2000 4

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci