11 lis 2013

POZIV NA INTERVJU ZA RADNO MJESTO PROJEKT MENADŽERA ZA REGIONALNI RAZVITAK I STRATEŠKO PLANIRANJE

Na temelju Odluke o davanju suglasnosti ravnateljici „PORE” Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji za novo zapošljavanje, raspisivanje natječaja i izbor jednog kandidata na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci, za radno mjesto Projekt menadžer za regionalni razvitak i strateško planiranje KLASA: 021-06/13-01/08, URBROJ: 2137-25-13-07 od 17. rujna 2013. Povjerenstvo za provedbu oglasa za radno mjesto Projekt menadžer za regionalni razvitak i strateško planiranje upućuje

POZIV NA INTERVJU

Dana 14. listopada 2013. (ponedjeljak) u zgradi „PORE” Razvojne agencije Podravine i Prigorja, dvorana na prvom katu, Florijanski trg 4, Koprivnica s početkom u 8,00 sati, održat će se intervju kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta Projekt menadžer za regionalni razvitak i strateško planiranje, a temeljem Oglasa za radno mjesto Projekt menadžera za regionalni razvitak i strateško planiranje od 24. rujna 2013. godine na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci objavljenog na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidati/tkinje koji su zadovoljili znanje na testu i mogu pristupiti intervjuu su:

1. SUZANA HIRJANIĆ
2. PETRA BAGARIĆ
3. IVA ČMRLEC
4. INES BEDENEK
5. ANA BILJEŠKO
6. MARIO GRABROVEC

Kandidati/tkinje koji pristupe intervjuu dužni su predočiti osobnu iskaznicu radi identifikacije. Kandidati/tkinje koji neće moći dokazati identitet neće moći pristupiti intervjuu te će se smatrati da su povukli svoju prijavu na Oglas.
Ako kandidat/tkinja ne pristupi intervjuu, smatra se da je prijava na Oglas povučena.
Intervju će provoditi Povjerenstvo za provedbu oglasa za radno mjesto Projekt menadžer za regionalni razvitak i strateško planiranje.
Ovaj Poziv objavit će se na web stranici „PORE” Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji www.pora.com.hr.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:
Opis poslova radnog mjesta Projekt menadžer za regionalni razvitak i strateško planiranje:
Prati procese važne za regionalni razvoj. Zadužen je za sudjelovanje u koordinaciji izrade ŽRS-a, zadužen je za praćenje izrade županijskih strateških razvojnih dokumenata. Zadužen je za izradu akcijskih planova u provedbi ŽRS-a, praćenje provedbe ŽRS-a, unos projekata u središnju elektroničku bazu razvojnih projekata, sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz razvoj potpomognutih područja, sudjelovanje u radu županijskog partnerskog vijeća, sudjelovanje u poticanju zajedničkih razvojnih projekata s drugim JLS s područja KKŽ te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju, sudjeluje u izradi projekata statističke regije, obavlja i sve druge poslove po nalogu ravnatelja.

Intervju za kandidate/tkinje:
1. Intervju se provodi za one kandidate koji su zadovoljili znanje na testu. Intervju provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa za radno mjesto Projekt menadžer za regionalni razvitak i strateško planiranje.
2. Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u „PORI” Razvojnoj agenciji Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji.
3. Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom zbroju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
4. Povjerenstvo dostavlja Izvješće o provedenom postupku ravnateljici „PORE” Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
5. Svi kandidati/tkinje koji su pristupili intervjuu bit će obaviješteni o rezultatima izbora kandidata za predmetno radno mjesto.

Izvori za pripremu za intervju:
1. Web stranica „PORE” Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji – www.pora.com.hr
2. Web stranica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU – www.mrrfeu.hr
3. Web stranica www.strukturnifondovi.hr
4. Web stranica Središnja agencija za financiranje i ugovaranje www.safu.hr

„PORA” Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji
Povjerenstvo za provedbu oglasa za radno mjesto Projekt menadžer za regionalni razvitak i strateško planiranje

KLASA: 112-03/13-01/02
URBROJ: 2137-25-13-06

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci