10 lis 2013

MRRFEU DONIJELO ODLUKU O ODABIRU PROJEKATA TEMELJEM PROVEDBE POTPROGRAMA „PRIPREMA LOKALNIH RAZVOJNIH PROJEKATA NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA“ ZA 2013. – OPĆINAMA IZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ODOBRENO

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja kao regionalni koordinator u provedbi potprograma Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU „Priprema lokalnih razvojnih projekata na potpomognutim područjima” za 2013. godinu imala je ulogu provedbenog tijela, što znači da je samostalno provodila sve aktivnosti od objave javnog poziva, administrativne provjere i vrednovanja, do sastavljanja liste prvenstva.
Prema okvirnoj alokaciji za Koprivničko-križevačku županiju Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU planiralo je 991.735,54 kn.
Dana 21. veljače 2013. PORA je objavila javni poziv na svojoj internet stranici. Svrha javnog poziva bila je prikupljanje lokalnih razvojnih projekata s područja jedinica lokalne samouprave sa statusom I. i II. skupine prema indeksu razvijenosti (potpomognuta područja) za sufinanciranje pripreme i izrade projektne dokumentacije i stvaranja zalihe projekata za lokalne razvojne projekte utemeljene na strateškim razvojnim dokumentima, a prihvatljive za financiranje iz budućih EU fondova odnosno budućih natječaja u okviru planiranih operativnih programa iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda Europske unije.
Prihvatljivi su bili projektni prijedlozi lokalnih razvojnih projekata koji obuhvaćaju ulaganja u infrastrukturu iz područja razvoja javne, poslovne, turističke i kulturne infrastrukture, energetske učinkovitosti, zaštite okoliša i očuvanja zaštićenih područja, a koji doprinose ostvarenju sljedećih tematskih ciljeva EU za razdoblje 2014-2020.
Do zadanog roka PORA je zaprimila 8 projektnih prijedloga za koje je traženo sufinanciranje Ministarstva u iznosu od 1.277.016,88 kuna, a prema Odluci o odabiru projekata Ministarstvo je odobrilo sufinanciranje za sljedeće projekte:
– Općina Legrad, Izgradnja turističke infrastrukture na području turističko-rekreacijskog centra Šoderica, odobreno sufinanciranje MRRFEU u iznosu od 170.700,00 kuna;
– Općina Kalnik, Izgradnja pješačke staze Šopron-Kalnik, odobreno sufinanciranje MRRFEU u iznosu od 61.900,00 kuna;
– Općina Kalnik, Uređenje parka kod zdravstvene ambulante na Kalniku, odobreno sufinanciranje MRRFEU u iznosu od 54.400,00 kuna;
– Općina Koprivnički Ivanec, Uređenje centra u Koprivničkom Ivancu, odobreno sufinanciranje MRRFEU u iznosu od 123.800,00 kuna;
– Općina Gornja Rijeka, Izrada projektne dokumentacije zgrade za potrebe primarne zdravstvene zaštite, odobreno sufinanciranje MRRFEU u iznosu od 35.900,00 kuna i
– Općina Koprivnički Ivanec, Izgradnja nogostupa u Koprivničkom Ivancu, odobreno sufinanciranje MRRFEU u iznosu od 327.500,00 kuna.

Odluku Ministarstva o odabiru projekata za sufinanciranje pogledajte OVDJE

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci