17 ruj 2013

ODRŽAN DRUGI SASTANAK PROJEKTNIH PARTNERA U OKVIRU PROVEDBE PROJEKTA EU COMPASS 2

U organizaciji Vodećeg partnera PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja, dana 16. rujna 2013. godine u Koprivnici u prostoru PORE održan je drugi sastanak projektnih partnera kojem su prisustvovali predstavnici svih projektnih partnera.

Na početku sastanka predstavnica PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja dala je kratki presjek dosad provedenih aktivnosti u okviru projekta EU COMPASS 2.

Do sada je održana Početna press konferencija i sastanak projektnih partnera u Nagykanzsi, te su provedene dvije dvodnevne edukacije za trenere, prva u Mađarskoj na temu „Mađarska iskustva u provedbi strukturnih fondova” te druga u Čakovcu na temu „Nabava po PRAG-u”.

Projektni partner Agencija za razvoj Međimurske županije REDEA je održala dvije jednodnevne edukacije, prva na temu „Vidljivost u EU projektima te raspoloživi strukturni fondovi”, dok je druga bila namijenjena poduzetnicima na temu „Raspoloživi strukturni fondovi za poduzetništvo nakon ulaska RH u EU” i trodnevnu edukaciju za poduzetnike početnike na temu „Kako započeti vlastiti posao”.

PORA Razvojna agencija također je provela dvije jednodnevne edukacije na temu „Raspoloživi fondovi nakon ulaska Republike RH u EU”, a u tijeku je i održavanje trodnevne radionice za poduzetnike početnike „Kako započeti vlastiti posao”.

Nakon što je svaki partner prezentirao dosad provedene aktivnosti u okviru projekta, definirani su okvirni datumi nadolazećih edukacija u okviru projekta, te su partneri zajednički rapravljali o temi virtualnog poziva koji će biti baza za provedbu edukacije na temu „Vještine upravljanja projektnim ciklusom”.

Svi partneri su uspješno podnijeli prvo kvartalno izvješće prema prvostupanjskoj kontoli te krajem mjeseca slijedi podnošenje izvješća drugostupanjskoj kontoli od strane Glavnog korisnika te po odobrenju istog prva isplata sredstava.

Također je definiran rok za podnošenje realokacija, jer sukladno novim pravilima za provedbu projekata odobrenih u okviru trećeg javnog poziva IPA HU-HR za projekte čije je trajanje 12 mjeseci realokacija se može podnijeti samo jednom za vrijeme trajanja projekta.

EU Compass2 sastanak projektnih partnera1EU Compass2 sastanak projektnih partnera2 

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci