18 ruj 2013

OBJAVLJEN JAVNI POZIV „TURISTIČKI PROJEKTI ZA STRUKTURNE FONDOVE“

Ministarstvo turizma objavilo je 17. rujna 2013. godine javni poziv temeljem Programa dodjele bespovratnih sredstava u 2013. godini turističkim projektima prihvatljivim za financiranje iz Strukturnih fondova Europske unije.

Cilj programa „Turistički projekti za Strukturne fondove” je jačanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz pripremu i izradu dokumentacije za projekte razvoja i unapređenja ukupne ponude turističkih destinacija, a koji će se kandidirati za sufinanciranje iz Strukturnih fondova EU.

Poziv je namijenjen isključivo dionicima javnog sektora, gradovima, općinama i županijama u suradnji s privatnim, civilnim javnim i/ili znanstvenim sektorom, ovisno o naravi projekta.

Projekti koji se prijavljuju moraju biti usklađeni sa: Strategijom razvoja turizma RH do 2020. (NN 55/13), Europom 2020 – Strategija za pametan, održiv i uključiv rast, regionalnim i lokalnim razvojnim strategijama, 11 tematskih ciljeva financijske perspektive 2014.-2020., doprinos 5 temeljnih ciljeva strategije Europa 2020.

Sredstva će se odobravati prihvatljivim javnim turističkim projektima za jačanje konkurentnosti ponude destinacije isključivo za izradu projektne dokumentacije koja investicijskom projektu nedostaje, a neophodna je za kandidiranje projekta za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova Europske unije, kao što je:
• studija predizvedivosti, izvedivosti i analiza troškova i koristi neophodne za prijavu projekta
• tehnička projektna dokumentacija (idejni, glavni, izvedbeni projekt)
• aktivnosti vezane za rješenje o uvjetima građenja ili lokacijsku i građevinsku dozvolu
• aktivnosti vezane za procjenu utjecaja zahvata na okoliš i ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (po potrebi i važećim propisima)
• elaborati, analize (situacijske, ekonomske, tržišne), dozvole i sl.
• i druga potrebna dokumentacija za kandidiranje projekta za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova Europske unije.

Prihvatljivim projektima za financiranje smatrati će se javni turistički projekti za jačanje konkurentnosti ponude destinacije kroz razvoj turističkih proizvoda koji doprinose ostvarivanju strateških ciljeva. Integrirani projekti – održivi projekti koji uključuju veći broj tematskih ciljeva financijske perspektive 2014.-2020. te tri vrste rasta prema strategiji Europa 2020.Primjeri prihvatljivih projekata: gradski višefunkcionalni centri/dvorane za kongrese / konvencije / izložbe / koncerte i sl.; javna golf igrališta; osnovna infrastruktura u planinsko-športskim mjestima; turistički informativni centri, javni parkovi, tematski parkovi, panoramske žičare; objekti za smještaj mladih te ostali oblici socijalnog turizma i pripadajući sadržaji; objekti za smještaj i prihvat gostiju i pripadajući sadržaji u nacionalnim parkovima i parkovima prirode; objekti kulturne baštine za potrebe turizma kao što su utvrde, dvorci, palače, kurije, kuće tradicijske arhitekture, spomenici industrijske baštine, kuće tradicijskih zanata; javni bazeni, regionalni centri izvrsnosti u turizmu, gastro akademije i drugi objekti javne infrastrukture u turizmu.

Ministarstvo sufinancira do 80% opravdanih/prihvatljivih troškova pripreme pojedinačnog projekta, a najviše do 500.000,00 kn po pojedinom korisniku, odnosno projektu. Sredstva će se dodjeljivati prema prethodno odobrenom troškovniku. Ukupna vrijednost projekta ne smije biti manja od 7.500.000,00 kuna

Javni je poziv otvoren do 17. listopada 2013. godine.

Tekst programa i javni poziv s obrascem nalazi se na stranicama Ministarstva turizma (http://www.mint.hr/default.aspx?id=7936), a pitanja se podnose pismenim putem na e-mail adresu: [email protected]

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, te na broj telefona 048 621 978 i e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci