26 ruj 2013

ODRŽANA TRODNEVNA EDUKACIJA „IZRADA STUDIJA PREDIZVEDIVOSTI/STUDIJA IZVEDIVOSTI/ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI” ZA REGIONALNE KOORDINATORE U OKVIRU POTPOGRAMA V.

Dvadesetak djelatnika PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja, Regionalne razvojne agencije Međimurje te Međimurske i Koprivničko-križevačke županije pohađalo je trodnevnu radionicu na temu „Izrada studija predizvedivosti/studija izvedivosti/analiza troškova i...

[ Pročitaj više... ]