22 stu 2011

PROJEKT MLEKO

EUflag

PROJEKT SUFINANCIRA EUROPSKA UNIJA
PHARE CBC/INTERREG IIIA

11 22 33

 

Ukratko o projektu MLEKO

Projekt «Higijena mlijeka od krave do tržišta – MLEKO» provodila je Koprivničko-križevačka županija u suradnji s POROM Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja, Hrvatskim stočarskim centrom, Visokim gospodarskim učilištem u Križevcima i Kmetijsko-gozdarskim zavodom iz Ptuja. Projekt se provodio i financirao u okviru Programa prekogranične suradnje Slovenija-Mađarska-Hrvatska, PHARE CBC INTERREG IIIA Program za susjedstvo 2004-2006 sa 55,37%, dok su preostali dio sufinancirali partneri: Koprivničko-križevačka županija 25%, Hrvatski stočarski centar 15,53% i Visoko gospodarsko učilište u Križevcima 4,10%.

Opći cilj projekta bio je uspostava prekogranične suradnje u području proizvodnje mlijeka, razmjena stručnih znanja i iskustava te poboljšanje kvalitete mlijeka kroz cjeloživotnu edukaciju farmera.

Specifični ciljevi projekta bili su:

  • uspostava prekogranične suradnje u obrazovanju na području poljoprivrede i suradnja s farmerima iz Slovenije
  • uključivanje farmera u proces cjeloživotnog učenja
  • razmjena stručnog znanja, iskustva i primjena dobre prakse u proizvodnji mlijeka.

Ciljana grupa je 120 farmera – proizvođači mlijeka iz Koprivničko-križevačke županije, koji su bili aktivno uključeni u provedbu projekta kroz edukativne radionice, studijska putovanja, te model primjene dobre higijenske prakse u proizvodnji mlijeka koji se koristi u EU.

Krajnji rezultat projekta su rezultati mikrobioloških analiza i analiza na somatske stanice provedeni na bazi 1200 analiza na somatske stanice i 7920 mikrobioloških analiza na 120 poljoprivrednih gospodarstava proizvođača mlijeka, zatim Vodič dobre higijenske prakse i Priručnik sa instrukcijama za farmere.

Provedene aktivnosti u projektu:

  • 12 edukativnih radionica za farmere
  • individualne konzultacije s farmerima
  • tri studijska putovanja na farme u zemlji i inozemstvu koje se bave proizvodnjom mlijeka s ciljem upoznavanja dobre higijenske prakse u proizvodnji mlijeka
  • izrada Vodiča dobre higijenske prakse i Priručnika sa instrukcijama za farmere.
Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci