18 stu 2008

ZAVRŠAVA PROVEDBA PROJEKTA «Higijena mlijeka od krave do tržišta – MLEKO»

PROJEKT SUFINANCIRA EUROPSKA UNIJA

PHARE CBC/INTERREG IIIA

 
Nakon trinaest mjeseci implementacije projektnih aktivnosti završava provedba projekta «Higijena mlijeka od krave do tržišta – MLEKO».

Projekt MLEKO provodi Koprivničko-križevačka županija u suradnji s POROM Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja, Hrvatskim stočarskim centrom, Visokim gospodarskim učilištem u Križevcima i Kmetijsko-gozdarskim zavodom iz Ptuja.

Ukupna vrijednost projekta je 105.151,18 EUR. Projekt se provodi i financira u okviru Programa prekogranične suradnje Slovenija-Mađarska-Hrvatska, PHARE CBC/INTERREG IIIA Program za susjedstvo 2004-2006 sa 55,37%, dok preostali dio sufinanciraju partneri: Koprivničko-križevačka županija 25%, Hrvatski stočarski centar 15,53% i Visoko gospodarsko učilište u Križevcima 4,10%.

Opći cilj projekta je uspostava prekogranične suradnje na području proizvodnje mlijeka, razmjena stručnih znanja i iskustava, te poboljšanje kvalitete mlijeka kroz cjeloživotnu edukaciju farmera.

Specifični ciljevi projekta su uspostava prekogranične suradnje na području proizvodnje mlijeka sa stručnjacima i farmerima iz Slovenije, uključivanje farmera u proces cjeloživotnog učenja, te razmjena stručnih znanja, iskustava i primjena dobre higijenske prakse u proizvodnji mlijeka.

Direktni korisnici su 120 farmera – proizvođača mlijeka iz Koprivničko-križevačke županije, koji su uključeni u provedbu projekta kroz edukativne radionice, studijska putovanja, te model primjene dobre higijenske prakse u proizvodnji mlijeka koji se koristi u EU.

Indirektni korisnici su svi proizvođači mlijeka s područja Koprivničko-križevačke županije koji će kroz prezentaciju projekta, njegove aktivnosti i izdane stručne publikacije biti upoznati s primjenom dobre higijenske prakse u proizvodnji mlijeka.

Krajnji rezultati projekta su:

– unaprijeđena suradnja i razmjena iskustava između 

              stručnjaka iz područja kontrole mlijeka iz Koprivničko-
              križevačke županije i stručnjaka iz Slovenije

– uspostavljena suradnja između farmera iz Koprivničko-

              križevačke županije i farmera iz Slovenije

– educirano 120 farmera o primjeni dobre higijenske

              prakse i EU normi u proizvodnji mlijeka

– nabavljen ECA uređaj za čišćenje i dezinfekciju

              mljekovoda na farmi

– 1500 primjeraka Stručnog priručnika na hrvatskom i

              engleskom jeziku

– 400 primjerka Vodiča dobre higijenske prakse na

              hrvatskom i engleskom jeziku

– 2000 primjeraka brošure o Projektu.

U projektu su provedene slijedeće aktivnosti:

– 5 sastanaka stručnog tima Projekta

– 2 animacijske radionice za stručnjake u projektu kao i za sve

   učesnike u projektu

– promocija projekta kontinuirano tijekom cijelog razdoblja

  njegove provedbe

– nabava opreme – ECA uređaj za čišćenje i dezinfekciju

  mljekovoda na farmi

– 7920 uzoraka mlijeka za ispitivanje broja somatskih stanica

– 1200 mikrobioloških analiza

– 12 edukativnih radionica za farmere na slijedeće teme:

         – mastitis – uzroci pojave, tipovi, načini preventive i 
            liječenja;    
         – utjecaj hranidbe na kemijski sastav mlijeka;
         – određivanje osnovne cijene mlijeka;
         – izračun hranidbenih potreba i sastavljanje obroka.

– 2 individualne konzultacije s farmerima

– 3 studijska putovanja na farme u zemlji i inozemstvu

– Ptuj, Slovenija

– Vukovarsko-srijemska županija

– Istarska županija

– izrađen Priručnik za radionice

– izrađen Stručni priručnik

– izrađen Vodič dobre higijenske prakse.

Projekt završava Završnom konferencijom koja će se održati u srijedu, 26. studenog 2008. godine u hotelu Podravina u Koprivnici.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci