18 lis 2019

PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE OPĆINE LEGRAD

Projekt „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“ odobren je u okviru Natječaja Promicanje održivog razvoja prirodne baštine, a financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Vodeći partner je Općina Legrad.

Ostali partneri su PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

Ukupna vrijednost projekta je 4.839.671,00 kuna.

Sufinanciranje od strane EU je 85%.

Trajanje projekta je 52 mjeseca, od 01. veljače 2017. godine do 31. svibnja 2021. godine.

Cilj projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“ je valorizirati prirodnu baštinu na području općine Legrad na održiv način radi doprinosa društveno-gospodarskom razvoju, povećanju broja posjetitelja i atraktivnosti područja prirodne baštine te uspostave sustava upravljanja posjetiteljima.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

 • uređenje šetnice na Šoderici u ukupnoj dužini od 1,5 km;
 • postavljanje javne rasvjete;
 • izgradnja 2 promatračnice/vidikovca;
 • postavljanje urbanih sadržaja (klupe i koševi za smeće) uz šetnicu;
 • nabava 10 električnih bicikala i hibridno vozilo za prijevoz posjetitelja;
 • postavljanje informacijsko-edukacijskih tabli uz šetnicu, uređenje 2 dječja igrališta;
 • izrada Akcijskog plana za upravljanje posjetiteljima na području Općine Legrad, monitoring i evaluacija i Studije valorizacije prirodnih vrijednosti područja Šoderice;
 • edukacije i radionice iz područja zaštite prirodne baštine za posjetitelje;
 • izrada promotivno-edukativnih materijala;
 • edukacije za turističkog vodiča i interpretatora za tri osobe;
 • zapošljavanje jedne osobe kao turističkog vodiča na 24 mjeseca.

 

Preuzmite Akcijski plan upravljanja posjetiteljima na području Općine Legrad, monitoring i evaluacija

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj


POVEZANE OBJAVE:

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci